Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Trekkfrie ytelser under og over grense

Sirkeline får utbetalt godtgjørelse under grense i april. I mai får hun igjen utbetalt godtgjørelse, og da blir grense for rapportering overskredet.

Arbeide med – Lag lønn
I april får Sirkeline kilometergodtgjørelse under grensen:

Lønn lages som vanlig.

A-meldingen for april
A-meldingen blir slik:

For ansatt Sirkeline er det riktig at det er 0 i Forskuddstrekk og Grunnlag arbg.avg. når hun kun har fått utbetalt km.godtgjørelse.

Men hun har en stjerne * etter navnet. Se forklaring nederst på rapporten.

Slik:

*= Kun avgiftsgrunnlaget er rapportert, ikke inntektsmottaker.

Tilbakemeldingen

Lag lønn
I mai får Sirkeline kilometergodtgjørelse igjen, og går over grense for rapportering:

Når du nå klikker OK & Neste, får du følgende melding:

Ansatt må nå få arbeidsforhold for at rapporteringen skal bli rett.

Ansatt må nå få arbeidsforhold

For at A-meldingen nå skal bli rett, må det registreres et arbeidsforhold på den ansatte og da må også fødselsnummer og startdato registreres.

Arbeidsforhold – startdato på arbeidsforholdet

Startdato settes til reell startdato for arbeidsforholdet, selv om det ikke har vært rapporteringspliktig tidligere. Hvis startdato var i mars så rapporteres denne startdato.

A-meldingen for mai

I dette tilfellet får du følgende spørsmål:

Det riktige vil være å svare Ja, slik at tidligere utbetalte godtgjørelser også vil bli rapportert. Dersom du svarer Nei vil det kunne bli differanser mellom Sammenstilling du sender til den ansatte i begynnelsen av neste år og det som er innrapportert i A-ordningen. Vi har gitt muligheten til å svare Nei i tilfelle noe skulle være innrapportert manuelt.

A-meldingen blir slik:

Tilbakemeldingen

Sammenstilling
Sammenstillingen til den ansatte til og med mai, vil se slik ut:

Overgang til nytt

Ansatte som har gått over grense innrapportering har en vanlig arbeidsforhold. Hvis de på det nye året, skal inn under reglene for Under grense for rapporteringsplikt må følgende gjøres:

På det gamle året
Sluttet dato må legges inn og A-melding sendes. Dette gjøres vanligvis for desember.

På det nye året
Opprett nytt år i Matrix Lønn. Ta vekk eller legg inn ny ansatt dato og ta vekk sluttet dato. Huk av for Ingen rapportering av arbeidsforhold.