Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Honorar under og over grense

Personen får utbetalt lønn/honorar under grense i januar. I februar får han utbetalt utgiftsgodtgjørelse under grense. I mars får han igjen utbetalt lønn/honorar, og da blir grense for rapportering overskredet.

Abeide med – Lag lønn
En ansatt får i januar utbetalt kr. 750,-. Det blir slik i Lag lønn:

Forskuddstrekket overstyres siden utbetalingen er under grensen for rapporteringsplikt. Det vil si, bruk lønnsart 910 Forskuddstrekk, og tast inn 0 på beløp. Dersom du ikke overstyrer forskuddstrekket vil du få følgende melding:

Lønnen kjøres som vanlig.

Dersom du ikke endrer i Lag lønn, vil det stoppe opp når du kommer til A-meldingen. Om forskuddstrekket ikke er overstyrt vil du få:

Det vil at arbeidsforhold må endres før A-melding kan sendes inn.

A-meldingen for januar
A-meldingen blir slik:

For ansatt Pjokken Pettersen er kun Avgiftsgrunnlaget med i A-meldingen, ikke inntektsmottakeren, det vil si ikke fødselsnummer og ikke opplysninger om arbeidsforhold.

Se en stjerne etter navnet, samt forklaringen på * lenger ned på siden.

Slik:

*= Kun avgiftsgrunnlaget er rapportert, ikke inntektsmottaker.

Tilbakemeldingen
På tilbakemeldingen vil du få avvik med id MAGNET_EDAG-184 med alvorlighetsgrad Retningslinje og teksten:

I dette tilfellet har du innrapportert under grensen for rapporteringsplikt og da er innsendt A-melding i orden.

Lag lønn
I februar får den ansatte utbetalt bilgodtgjørelse. Det blir da slik i Lag lønn:

A-meldingen for februar
A-meldingen blir slik:

For ansatt Pjokken Pettersen er kun Avgiftsgrunnlaget med i A-meldingen, ikke inntektsmottakeren, det vil si ikke fødselsnummer og ikke opplysninger om arbeidsforhold. Det vil si i dette tilfelle.

Se en stjerne etter navnet, samt forklaringen på * lenger ned på siden.

Slik:

*= Kun avgiftsgrunnlaget er rapportert, ikke inntektsmottaker.

Det vil si på ansatt Pjokken er det denne gangen ikke rapportert noe siden kilometergodtgjørelsen er under grensen for rapporteringsplikt og ikke arbeidsgiveravgiftspliktig.

Tilbakemeldingen

Lag lønn
I mars får Pjokken Pettersen utbetalt et nytt styrehonorar:

Når du nå klikker OK & Neste, får du følgende melding:

Ansatt må nå få arbeidsforhold
For at A-meldingen nå skal bli rett, det registreres et arbeidsforhold på den ansatte og da må også fødselsnummer og startdato registreres (grensen for rapportering i eksemplet er kr. 1 000).

Arbeidsforhold – startdato på arbeidsforholdet

Startdato settes til reell startdato for arbeidsforholdet, selv om det ikke har vært rapporteringspliktig tidligere. Hvis startdato var i januar så rapporteres denne startdato. Var det imidlertid ett selvstendig arbeidsforhold i januar og ett nytt i for eksempel august settes startdato i august.

A-meldingen for mars

A-meldingen blir slik:

Pjokken med arbeidsforhold og med forskuddstrekk. Lønnsutbetalinger og godtgjørelser som tidligere ikke er rapportert på den ansatte, er nå rapportert sammen med denne måneden.

Avgiftsgrunnlaget på ansatt Pjokken Pettersen inkluderer avgiftspliktige ytelser fra januar. Dette fordi de ikke ble rapportert på den ansatte i januar, kun tatt med i avgiftsgrunnlaget.

Beløpet er ikke med i det totale avgiftsgrunnlaget som det er beregnet arbeidsgiveravgift på.

Arbeidsforholdet er rapportert på den ansatte.

Informasjon om dette sees på beløpet i kolonnen Grunnlag Arbg.avg. Der er beløpet markert med tre stjerner foran. Og forklaring på tre stjerner lenger nede på siden.

Slik:

***= Avgiftsgrunnlaget inneholder også tidligere avgiftsgrunnlag fordi den ansatte nå overskrider grensen for rapporteringsplikt.

På denne A-meldingen er også Utgiftsgodtgjørelsene som ble utbetalt, men ikke innrapporter på februar med.

Tilbakemeldingen

På tilbakemeldingen vil du få avvik med id MAGNET_EDAG-184 med alvorlighetsgrad Retningslinje og teksten:

Årsaken er at det er rapportert et høyere beløp som avgiftsgrunnlag enn hva det er beregnet arbeidsgiveravgift for. Siden dette har en naturlig forklaring og er ok, er også A-meldingen ok.

Sammenstilling
Sammenstillingen til den ansatte til og med mars, vil se slik ut:

Overgang til nytt år

Ansatte som har gått over grense for rapportering har et vanlig arbeidsforhold.

Hvis de på det nye året, skal inn under reglene for Under grense rapporteringsplikt, må følgende gjøres:

På det gamle året
Sluttet dato må legges inn og A-melding sendes. Dette gjøres vanligvis for desember.

På det nye året
Opprett nytt år i Matrix Lønn. Ta vekk eller legg inn ny ansatt dato og ta vekk sluttet dato. Huk av for Ingen rapportering av arbeidsforhold.