Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Ansatte som får utbetalt lønn eller godtgjørelse under grensen for oppgaveplikt, er ikke innberetningspliktige i A-ordningen. Grunnlaget for arbeidsgiveravgift må innberettes slik at innbetalt arbeidsgiveravgift stemmer med innberettet på A-meldinger.

Hvilke grense som gjelder for oppgaveplikt finner du under Arkiv – Offentlige, Statens satser, skillekortet Rapporteringsplikt:

OBS! Disse satsene gjelder for 2017.

Dersom det blir trukket skatt, er det innberetningsplikt.

Ansattregisteret – hvordan opprette den ansatte når utbetaling under grense uten forskuddstrekk

Arbeidsforhold 1 velger du kun Arbeidssted og Ingen rapportering av arbeidsforhold og Aktivt arbeidsforhold.

Arbeide med – Lag lønn – første måned uten forskuddstrekk

Dersom en ansatt for januar for eksempel får utbetalt kr. 750,-, blir det i Lag lønn slik:

Forskuddstrekket overstyres siden utbetalingen er under grensen for oppgaveplikt. Det vil si, bruk lønnsart 910 Forskuddstrekk, og tast inn 0 på beløp.

Lønnen kjøres som vanlig.

A-meldingen – første måned uten forskuddstrekk

A-meldingen blir slik:

For ansatt UnderGrense er kun Avgiftsgrunnlaget med i A-meldingen, ikke inntektsmottakeren, det vil si ikke fødselsnummer og ikke opplysninger om arbeidsforhold.

Se en stjerne etter navnet, samt forklaringen på * lenger ned på siden.

Slik:
*= Kun avgiftsgrunnlaget er innberettet, ikke inntektsmottaker.

På tilbakemeldingen vil du få avvik med id MAGNET_EDAG-184 med alvorlighetsgrad Retningslinje og teksten: «Sum avgiftsgrunnlag totalt for kalendermåneden er ulik sum avgiftspliktige inntekter for alle inntektsmottakerne. Avviket kan være korrekt ved for eksempel utbetalinger under rapporteringsgrensen for inntektsmottakere eller rapportering for foretak som ikke er pliktige til å betale arbeidsgiveravgift.»

I dette tilfellet har du innrapportert under grensen for oppgaveplikt og da er innsendt A-melding i orden.

Arbeide med – Lag lønn – andre måned uten forskuddstrekk

I februar får den ansatt også utbetalt kr. 750,- Det blir da slik i Lag lønn:

Ansatt må nå få arbeidsforhold

For at A-meldingen nå skal bli rett, det registreres et arbeidsforhold på den ansatte og da må også fødselsnummer og startdato registreres. (Vi har tatt utgangspunkt i at grensen for rapportering er kr. 1000).

Arbeidsforhold – startdato på arbeidsforholdet

Startdato settes til reell startdato for arbeidsforholdet, selv om det ikke har vært rapporteringspliktig tidligere. Hvis startdato var i januar så rapporteres denne startdato. Var det imidlertid ett selvstendig arbeidsforhold i januar og ett nytt i f.eks. august settes startdato i august.

A-meldingen – andre måned uten forskuddstrekk

A-meldingen blir slik:

Avgiftsgrunnlaget på ansatt UnderGrense inkluderer avgiftspliktige ytelser fra januar. Dette fordi de ikke ble innberettet på den ansatte i januar, kun tatt med i avgiftsgrunnlaget.
Beløpet er ikke med i det totale avgiftsgrunnlaget som det er beregnet arbeidsgiveravgift på. Arbeidsforholdet er innberettet på den ansatte.

Informasjon om dette sees på beløpet i kolonnen Grunnlag Arbg.avg. Der er beløpet markert med tre stjerner foran. Og forklaring på tre stjerner lenger nede på siden.

Slik:
***= Avgiftsgrunnlaget inneholder også tidligere avgiftsgrunnlag fordi den ansatte nå overskrider grensen for oppgaveplikt.

Register – Ansatte – hvordan opprette den ansatte når utbetaling under grense med forskuddstrekk

Arbeide med – Lag lønn – første måned med forskuddstrekk
Dersom en ansatt for januar for eksempel får utbetalt kr. 750,-, blir det i Lag lønn slik:

Lønnen kjøres som vanlig.

A-meldingen – første måned med forskuddstrekk

A-meldingen blir slik:

Her er inntektsmottaker innberettet, men ikke arbeidsforholdet.

Se to stjerner etter navnet, samt forklaringen på de ** lenger ned på siden.

Slik:
**= Inntektsmottaker er innberettet, men ikke arbeidsforholdet.

Lag lønn – andre måned med forskuddstrekk

I februar får den ansatt også utbetalt kr. 750,- Det blir da slik i Lag lønn:

Ansatt må nå få arbeidsforhold

For at A-meldingen nå skal bli rett, det registreres et arbeidsforhold på den ansatte og da må også startdato registreres (vi har tatt utgangspunkt i at grensen for rapportering er kr. 1000).

Arbeidsforhold – startdato på arbeidsforholdet

Startdato settes til reell startdato for arbeidsforholdet, selv om det ikke har vært rapporteringspliktig tidligere. Hvis startdato var i januar så rapporteres denne startdato. Var det imidlertid ett selvstendig arbeidsforhold i januar og ett nytt i for eksempel august settes startdato i august.

A-meldingen – andre måned med forskuddstrekk
A-meldingen blir slik:

Her er den ansatte innberettet som en vanlig inntektsmottaker med arbeidsforhold. Det er kun avgiftsgrunnlaget for denne måneden som er med i avgiftsgrunnlaget på den ansatte, fordi avgiftsgrunnlaget for forrige måned ble innberettet på forrige måned.