Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Ny inntektsbeskrivelse – Kontantytelse – Trekk i lønn for ferie

Opplysningspliktige som foretar trekk i lønn for ferie skal, fra og med inntektsåret 2017, benytte denne inntektsbeskrivelsen ved rapportering av trekket. Slike trekk i lønn for ferie skal ikke rapporteres som negativ fastlønn, og samlede feriepenger skal heller ikke reduseres med slike trekk.

Negativt beløp
Beløpet som skal rapporteres i inntektsbeskrivelsen er negativt og skal bare benyttes i kombinasjon med et positivt beløp i fastlønn.

Bruk av skatte- og avgiftsregel og tilleggsinformasjon
Er fastlønnen rapportert med særskilt skatte- og avgiftsregel, skal den samme skatte- og avgiftsregelen oppgis for trekket. Tilsvarende hvis det er knyttet tilleggsinformasjon til fastlønnen, så skal den samme tilleggsinformasjonen oppgis for trekket. Dette for å sikre riktig behandling av ytelsen hos NAV, SSB og Skatteetaten.

Når skal inntektsbeskrivelsen benyttes?
Inntektsbeskrivelsen benyttes når den opplysningspliktige avregner alle feriepengene samlet i en måned og foretar trekk i lønn. Inntektsbeskrivelsen benyttes også hvis den opplysningspliktige foretar trekk i lønn for ferie når feriepengene utbetales løpende etterhvert som ferie tas. Inntektsbeskrivelsen kan også benyttes for trekk i lønn, når arbeidstaker avvikler ferie uten lønn.

Antall feriedager
Etter ferieloven har en arbeidstaker rett til 25 virkedager ferie/fritid hvert år. En arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret har rett til 6 dager ekstra ferie, altså totalt 31 virkedager.

Arbeidstakere som er omfattet av tariffavtale innenfor LO/NHO-området, statlig eller kommunal sektor eller andre mindre tariffområder har fått utvidet feriefritid til fem uker (30 virkedager) og seks uker for arbeidstakere over 60 år (36 virkedager). Lørdag regnes som virkedag.

Antall virkedager i en måned
Etter ferieloven har en uke 6 virkedager (inkl. lørdager).
6 virkedager * 52 uker = 312 virkedager i året
312 virkedager : 12 måneder = 26 virkedager i gjennomsnitt per måned.

For arbeidsgivere som regner med 5 virkedager per uke.
5 virkedager * 52 = 260 virkedager i året
260 virkedager : 12 måneder = 21,67 virkedager (avrundet til 22 virkedager)

Arbeidsgiver avregner feriepengene samlet

Det er vanlig at arbeidsgivere med fastlønnede/månedslønnede avregner alle feriepengene i en måned, uavhengig av når ferie faktisk tas ut. Samtidig med at feriepengene utbetales, trekker arbeidsgiver arbeidstakeren i lønn for ferie. Dette gjør arbeidsgiver for at arbeidstaker skal få utbetalt vanlig fastlønn løpende, uavhengig av når ferien faktisk avvikles.

For arbeidstakere som har tariffestet ferie vil lønn i ferien overstige månedslønnen. Ved 6-dagersuke og fem uker ferie, må arbeidsgiver som avregner feriepengene samlet trekke lønn for 30 virkedager, mens månedslønnen dekker 26 virkedager. Ved 5-dagersuke og fem uker ferie, må arbeidsgiver trekke lønn for 25 virkedager, mens månedslønnen dekker 22 virkedager.

Når alle feriepengene avregnes i en måned kan avregningen på arbeidstakers lønnsslipp se slik ut:

Lønnsslipp juni:
030 Månedslønn 30 000
765 Feriepenger u/skatt 48 000
771 Trekk i lønn for ferie (25/22) -34 000
Netto utbetalt 44 000

På A-meldingen for juni rapporteres som følger:

Type fordel Lønnsbeskrivelse Beløp
Kontantytelse Fast lønn 30 000
Kontantytelse Feriepenger 48 000
Kontantytelse Trekk i lønn for ferie -34 000

Lønnsart med lønnsbeskrivelse Trekk i lønn for ferie kan hentes fra grunnregister. Det er lønnsart 771 Trekk i lønn for ferie og skal se slik ut.

Dersom du henter lønnsarten fra grunnregisteret, må du før henting notere deg kontonummeret på lønnsarten du har i lønnsartsregisteret før du henter fra grunnregisteret slik at du i ettertid kan legge inn det samme på lønnsarten du har hentet.

Hvis arbeidstaker omfattes av en særskilt skatte- og avgiftsregel må denne oppgis for alle ytelser, for eksempel særskilt fradrag for sjøfolk. På a-meldingen rapporteres dette som følger:

På A-meldingen for juni rapporteres som følger:

Type fordel Skatte- og avgiftsregel Lønnsbeskrivelse Beløp
Kontantytelse Saerskilt fradrag for sjøfolk Fast lønn 30 000
Kontantytelse Saerskilt fradrag for sjøfolk Feriepenger 48 000
Kontantytelse Saerskilt fradrag for sjøfolk Trekk i lønn for ferie -34 000

Arbeidsgiver avregner feriepengene løpende etterhvert som ferien tas og feriepengetillegg i juni
I stedet for å avregne alle feriepengene i én måned kan arbeidsgiver utbetale feriepengene etterhvert som ferien tas. Arbeidsgiver kan imidlertid utbetale den delen av feriepengene som overstiger vanlig lønn i ferien som et feriepengetillegg sammen med vanlig lønn i juni etter bestemmelser i ferieloven.

Arbeidsgiver utbetaler feriepengetillegget i juni. Arbeidstaker har fastlønn/månedslønn.

Lønnsslipp juni:
030 Månedslønn 30 000
765 Feriepenger u/skatt 14 000
Netto utbetalt 44 000

På a-meldingen for juni rapporteres dette som følger:

Type fordel Lønnsbeskrivelse Beløp
Kontantytelse Fast lønn 30 000
Kontantytelse feriepenger Feriepenger 14 000

Arbeidstaker tar ut 3 uker ferie (15 dager) i juli:

Lønnsslipp juli:
030 Månedslønn 30 000
765 Feriepenger u/skatt 20 500
771 Trekk i lønn for ferie (15/22) -20 500
Netto utbetalt 30 000

På a-meldingen for juli rapporteres dette som følger:

Type fordel Lønnsbeskrivelse Beløp
Kontantytelse Fast lønn 30 000
Kontantytelse Feriepenger 20 500
Kontantytelse Trekk i lønn for ferie -20 500

Arbeidsgiver avregner feriepengene løpende etterhvert som ferien tas
Arbeidstaker har fastlønn/månedslønn og tar ut 3 uker ferie (15 dager) i juli:

Lønnsslipp juli:
030 Månedslønn 30 000
765 Feriepenger u/skatt 28 800
771 Trekk i lønn for ferie (15/22) -20 500
Netto utbetalt 38 300

På a-meldingen for juli rapporteres dette som følger:

Type fordel Lønnsbeskrivelse Beløp
Kontantytelse Fast lønn 30 000
Kontantytelse Feriepenger 28 800
Kontantytelse Trekk i lønn for ferie -20 500

Arbeidsgiver trekker for ferie uten lønn
Arbeidstaker har fastlønn/månedslønn. Arbeidstaker tar ut 1 uke ferie (5 dager) uten lønn i november:

Lønnsslipp november:
030 Månedslømm 30 000
771 Trekk i lønn for ferie (5/22) -6 800
Netto utbetalt 23 200

På a-meldingen for november rapporteres dette som følger:

Type fordel Lønnsbeskrivelse Beløp
Kontantytelse Fast lønn 30 000
Kontantytelse Trekk i lønn for ferie -6 800

Faste lønnsarter

Faste lønnsarter i HogiaLønn kan være praktisk ved utbetaling av feriepenger. Vi tenker da på dere som i tillegg til feriepengene også har med Fri telefon, Fri bil og lignende og som ikke kan bruke muligheten for å hake av på Kun feriepengelønnsarter kontrolleres/godkjennes, som vi referer til i Utbetaling av feriepenger for timelønte og månedslønte.

Så kan denne følges:

  • Velg Arkiv – Innstillinger og aktiviser skillearket Lag lønn, huk så av for Lagre faste.
  • Velg ikonet Lønnsarter og finn frem de lønnsarter som du ønsker skal være faste. Dette kan være de som gjentas neste periode som for eksempel 030 månedslønn, 010 timelønn, 530 elektronisk kommunikasjon og så videre. Aktiviser fanen Diverse og huk så av for Faste lønnsarter.
  • Når du nå kjører lønn i mai og klikker OK & Neste og svar Ja på Ansatt klar for godkjenning, vil disse lønnsartene bli lagret som faste på de ansatte du klikker OK & Neste
  • Når du så kjører lønn i juni (feriepenger) og henter lønnsarter i Lag lønn som dekker type feriepengeutbetaling og velger noen å ta bort for eksempel månedslønn 030, eventuellt andre lønnsarter.
  • Når det skal kjøres lønn i juli, velger du Hente faste l.art i Lag Lønn og da vil de lønnsarter som er satt som faste lønnsarter i pkt 2, bli hentet inn i feltene.