Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

10 tips før ferieavvikling

Her er noen nyttige tips som er verdt å se igjennom.

Ferieplanlegging

Arbeidstaker har krav på å få avtalt ferien 2 måneder før avvikling. Skal ferien starte f eks 1 juli, betyr det beskjed den 1. mai.

1. april er derfor et godt tidspunkt for start ferieplanlegging. Innhent ønsker fra de ansatte.

Info om feriepengeutbetaling

Informasjon til alle ansatte om kun feriepenger i juni. Det betyr at overtid og reiseregninger først blir utbetalt på lønningen i juli.

Avtal med nyansatte

Nyansatte som vanligvis ikke har fullt opptjeningsår, og dermed et lavt feriepengegrunnlag avtales det gjerne med hva de ønsker. Kun feriepenger i juni, eller både lønn og feriepenger, og siden trekk når de tar ferie.

Ansattes status i ansattregisteret

De ansatte som skal ha utbetalt feriepenger må ha hake på Aktiv på første side, og hake på Aktivt arbeidsforhold, på skillekortet Arbeidsforhold.

Dette gjelder også ansatte som har sluttet. Start og sluttdato på ansatte som sluttet i fjor skal ikke forandres.

Skriv ut feriepengelisten i år

Skriv ut ny liste, selv om det er tatt ut en i forbindelse med årsoppgjøret.

Rett feriepengesats i Firmaopplysningene? Ta gjerne en stikkprøve og kontrollregn manuelt.

Stemmer denne listen med den som ble tatt ut før nyttår?

Ferievikarer

Husk ansettelsesavtale, legge de inn i Matrix Lønn, bestille skattekort.

Ekstra uke 60 år

Skal ekstra uke utbetales sammen med vanlige feriepenger? Skal man samtidig da trekke i lønn?

Se på aktuelle veivisere ferie på Kundtorget

Siden det er et helt år siden forrige sommerferie, kan det være smart å friske opp fakta om hva som gjelder.

Avstemming regnskapsbilag

Ved avstemming regnskapsbilag, husk at arbeidsgiveravgift på feriepenger ble avsatt i fjor. De blir derfor ikke avsatt på regnskapsbilaget ved feriepengeutbetaling i år.

Lag en oversikt over uttak ferie

Sett opp en oversikt over når de ansatte skal ha ferie, og distribuer den i firmaet.

Bruk for eksempel maler som finnes på Kundtorget.