Hopp til innhold

Følg denne arbeidsgangen i ditt arbeid ved avslutning av året som har gått, og oppstart av det nye året. Da kommer du enkelt og greit i mål. Denne huskelisten er laget for overgangen mellom 2019 og 2020. 1. Forsikringer og sykepengerFå inn oppgaver for betalte forsikringer (OTP og Personal/Liv/Ulykke/Helse) og Refusjon sykepenger. Registrer det som…

Les mer

Vi legger ut oppdateringer av Matrix lønn fortløpende. Dette ligger på matrix.no/nedlasting, under skillearket Matrix Lønn. Der skriver vi også hva som er nyeste versjonsnummer, samt dato og klokkeslett for nyeste programversjon. Versjonsnummeret kan du sammenligne mot Matrix Lønn, på valget Hjelp | Om Matrix Lønn. Tidspunktet for releasen kan du sammenligne ved å åpne…

Les mer

Lisensieringen av Hogia Lønn ble avsluttet 31.12.2019. Etter denne datoen må du kjøre Matrix lønn, som du kan installere via matrix.no/nedlasting, skillearket for Matrix Lønn. Når du har installert Matrix Lønn, så har det gamle ikonet på skrivebordet for Hogia Lønn blitt endret til et blått Matrix-ikon. Jeg har installert Matrix lønn, men jeg kommer…

Les mer

Fra 1. januar 2020 er alle kommunenumre endret i Norge, i forbindelse med kommunereformen. Men disse kommunenumrene benyttes ikke lengre i rapportering fra lønnssystemet, og vi tar derfor sikte på å fjerne hele kommuneregisteret senere i 2020. Vi har derfor ikke oppdatert registeret heller.

Les mer

18.12.2019 Jeg kommer ikke inn i Matrix Lønn fordi jeg har hatt flere klienter enn det antall klienter jeg nå er registrert for. Uansett om jeg svarer Ja eller Nei på spørsmålet nedenfor, så kommer jeg ikke inn i Matrix Lønn. Hva skal jeg gjøre? I forbindelse med overtakelsen av lisensene fra Hogia Small Office…

Les mer

Matrix Lønn fungerer bra på servere når brukeren har rettigheter på alle de filstiene og mappene som systemet trenger. Ved normalinstallasjoner av servere vil dette fungere greit. Men ved bruk av virtuelle søkveier kan det oppstå utfordringer som vi nå er i ferd med å løse. Men det gjøres mye individuelle tilpasninger i mange servermiljøer,…

Les mer

For å få inn skattekortene i Matrix Lønn, må du først bestille skattekort og signere denne, og deretter hente skattekortfil som skal inn i lønnssystemet. Disse to prosessene kan gjøres på flere måter, og vi vil forsøke å forklare de alternative metodene nedenfor. Integrasjon med Altinn krever at du har satt opp Fagsystem-ID under Arkiv…

Les mer

Dersom du ikke kan hente skattekortene direkte fra Altinn når du står i Matrix Lønn, så kan du laste ned skattekortfilen fra Altinn-portalen og deretter importere denne filen inn i Matrix Lønn. Det kan være ulike grunner til at du ikke kan hente skattekortene i Altinn. For eksempel at du mangler rettigheter i Altinn på…

Les mer