Hopp til innhold

Vi har en ansatt som akkurat har blitt pappa. Jeg vil gjerne vite alternativer til riktig registrering både om arbeidsgiver betaler full månedslønn og får refusjon fra NAV, eller om han får direkte fra NAV. Vi har fast månedslønn. Hvordan skal dette registreres korrekt i Hogia Lønn når den tiden kommer at han skal ut…

Les mer

Vi har en ansatt som har hatt pappapermisjon og vi har fått refundert foreldrepenger. Registrerer jeg denne refusjonen på samme lønnsart som refusjon sykepenger? Ja, du kan bruke samme lønnsart 595. Dersom du har en egen bokføringskonto for refusjon foreldrepenger, kan du kopiere lønnsarten 595 og gi den namn og kontonummer som stemmer med ditt regnskap.

Les mer

Når skal arbeidsgiver sende inntektsmeldingen? Inntektsmeldingen skal du sende når den ansatte skal ha foreldrepermisjon, er sykmeldt eller er hjemme med sykt barn. Meldingen sender du fra eget lønns- og personalsystem eller fra altinn.no. Hvis inntektsmeldingen gjelder foreldrepenger, skal du sende inntektsmeldingen inn tidligst fire uker før den ansatte starter foreldrepermisjonen. Ved sykefravær skal du…

Les mer

Ansattregisteret I det følgende beskrives feltene i ansattregisteret i A-ordningen som ikke finnes i det ansattregisteret dere har hatt tidligere og felt som er viktige i forbindelse med innsending av A-meldingen: Skillekortet Ansatt Den ansatte erAnsatt som skal være med på A-meldingen må ha hake på Aktiv. Det anbefales at ansatte som slutter har hake…

Les mer

Ferieloven Arbeidsgiver og arbeidstaker har anledning til skriftlig å inngå avtale om overføring av ferie. Imidlertid er det en begrensning i overføringen. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale om å overføre 12 virkedager til det påfølgende ferieår. 12 virkedager er to uker. Bruken av uttrykket » til det påfølgende ferieår » innebærer at man…

Les mer

Når arbeidsforholdet varer i mer enn sju dager og det trolig vil ha en gjennomsnittlig arbeidstid på fire timer eller mer per uke, plikter arbeidsgiveren å rapportere til Aa-registeret. Meldinger om inntak Følgende opplysninger må være med Fødselsdato og personnummer (11 siffer), eller D-nummer (utenlandske arbeidstakere uten norsk fødselsnummer). Første arbeidsdag ved ansettelse eller etter…

Les mer

Når kan vi ta ferie?Svar: Hovedferien (3 uker sammenhengende) skal tas innenfor 01.06 – 30.09. Restferie kan tas hele året. Når utbetales feriepengene?Svar: Hovedregel er at feriepengene utbetales når den ansatte tar ferie eller slutter i bedriften. Men flere og flere velger å utbetale feriepengene i juni. Hvem skal ha 12% kontra 10,2%?Svar: Noen følger…

Les mer