Hopp til innhold

Meldingen gis på tilbakemelding fra Altinn etter innsending av A-melding. Bruker har byttet om på feltene for virksomhetsnummer og organisasjonsnummer i lønnsprogrammet. Se til at du har skrevet inn organisasjonsnummer og virksomhetsnummer på de riktige stedene. Hvis du har kjørt lønn for aktuell måned, så må du «omberegne» arbeidssted for den aktuelle måned. Det gjøres…

Les mer

Hva kreves for å sende direkte til Altinn fra HogiaLønn og for å hente direkte fra Altinn NB: Denne artikkelen er utdatert! For at du skal kunne sende inn til Altinn må AltinnHogiaTransfer være installert. Har du installert versjon 2017.3, eller senere versjon, av Hogia Lønn er AltinnHogiaTransfer installert. Denne i sin tur krever et…

Les mer

NB: Denne artikkelen er utdatert! Brukes i de tilfeller hvor man for eksempel har sendt inn to vanlige A-meldinger på en periode, istedenfor å sende en vanlig og en erstatningsmelding. I og med to vanlige A-meldinger er sendt inn, blir det dobbelt rapportering. En a-melding må derfor slettes.Det gjøres ved å sende inn en såkalt…

Les mer

Veiviser for hvilke innstillinger som må gjøres før innsending direkte til Altinn fra Matrix Lønn og for å hente direkte fra Altinn for ett firma Hva kreves for å sende direkte til Altinn fra Matrix Lønn og for å hente direkte til Matrix Lønn NB: Denne artikkelen er utdatert og vil snarlig bli oppdatert! For…

Les mer