Hopp til innhold
Her er du:
Tilbake

Matrix lønn kan kjøres under visse systemkrav. Dersom disse kravene ikke innfris, så kan det gi konsekvenser for kjøringen av systemet. Nedenfor lister vi opp kjente systemkrav. Vi har lagt ut et dokument som beskriver hvilke filer og mapper som benyttes. I tillegg har vi laget en ekstern programfil som bruker kan laste ned og kjøre for å hente ut relevant systeminformasjon.

Kravspesifikasjon

  • Matrix Lønn kan kjøres under Windows 10. Det er også mange kunder som benytter Windows 7 og Windows 8, og det ser ut til å stort sett fungere greit.
  • Dersom man har installert Microsoft Office, så må denne være installert for 32-bits operativsystem. MS Office 64 bit vil medføre feil.
  • .Net Framework versjon 4.6 eller nyere
  • Denne listen er ikke utfyllende – vi kommer til å legge til flere spesifikasjoner etter hvert.

Oversikt over filer og mapper i Matrix Lønn

Last ned dette Word-dokumentet:

Filer og mapper i Matrix Lønn (Word)

Diagnostiseringsprogram

Vi har laget et diagnoseprogram som bruker kan laste ned og kjøre. Også administrator kan kjøre dette om ønskelig, og man kan bruke resultatene til å sammenligne rettigheter og mer. Send gjerne hele diagnoseresultatet over til Matrix support dersom vi skal bistå.

Eksempel på diagnoseresultat

=============PATHS===============================
AppPath = C:\Users\Public\Documents\Hogia\HogiaLønn
AppPath Read Write file OK
MyRoamingPath = C:\Users\NN\AppData\Roaming\Hogia\HogiaLønn
MyRoamingPath Read Write file OK
MyDocumentPath = C:\Users\NN\Documents\Hogia\HogiaLønn
MyDocumentPath Read Write file OK
AppPath Short= C:\Users\Public\Documents\Hogia\HOGIAL~1
AppPath Short Read Write file OK
MyRoamingPath Short= C:\Users\NN\AppData\Roaming\Hogia\HOGIAL~1
MyRoamingPath Short Read Write file OK
MyDocumentPath Short= C:\Users\NN\DOCUME~1\Hogia\HOGIAL~1

MyDocumentPath Short Read Write file OK

================ENVIRON SETTINGS==================
ALLUSERSPROFILE=C:\ProgramData
APPDATA=C:\Users\NN\AppData\Roaming
CHROME_CRASHPAD_PIPE_NAME=\.\pipe\crashpad_13624_LZLQYDXQIVPTMKOT
CHROME_RESTART=Google Chrome|Google Chrome har fått et programstopp. Vil du starte på nytt nå?|LEFT_TO_RIGHT
CommonProgramFiles=C:\Program Files (x86)\Common Files
CommonProgramFiles(x86)=C:\Program Files (x86)\Common Files
CommonProgramW6432=C:\Program Files\Common Files
COMPUTERNAME=DESKTOP-SS4J815
ComSpec=C:\windows\system32\cmd.exe
DriverData=C:\Windows\System32\Drivers\DriverData
HOMEDRIVE=C:
HOMEPATH=\Users\NN
LOCALAPPDATA=C:\Users\NN\AppData\Local
LOGONSERVER=\DESKTOP-SS4J815
NUMBER_OF_PROCESSORS=16
OneDrive=C:\Users\NN\OneDrive
OneDriveConsumer=C:\Users\NN\OneDrive
OS=Windows_NT
Path=C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application;C:\windows\system32;C:\windows;C:\windows\System32\Wbem;C:\windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\windows\System32\OpenSSH\;C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA NGX;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\Users\NN\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;;C:\Users\NN\AppData\Local\Programs\Fiddler
PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
PROCESSOR_ARCHITECTURE=x86
PROCESSOR_ARCHITEW6432=AMD64
PROCESSOR_IDENTIFIER=Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 13, GenuineIntel
PROCESSOR_LEVEL=6
PROCESSOR_REVISION=9e0d
ProgramData=C:\ProgramData
ProgramFiles=C:\Program Files (x86)
ProgramFiles(x86)=C:\Program Files (x86)
ProgramW6432=C:\Program Files
PSModulePath=C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules;C:\windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules
PUBLIC=C:\Users\Public
SESSIONNAME=Console
SystemDrive=C:
SystemRoot=C:\windows
TEMP=C:\Users\NN\AppData\Local\Temp
TMP=C:\Users\NN\AppData\Local\Temp
USERDOMAIN=DESKTOP-SS4J815
USERDOMAIN_ROAMINGPROFILE=DESKTOP-SS4J894
USERNAME=NN
USERPROFILE=C:\Users\NN
windir=C:\windows

__COMPAT_LAYER=DetectorsMessageBoxErrors

===============.NET Versions======================
.NET Framework 2.0 version:2.0.50727.4927
.NET Framework 3.0 version:3.0.30729.4926
.NET Framework 3.5 version:3.5.30729.4926

KB2468871 Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2468871)
KB2468871v2 Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2468871v2)
KB2533523 Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2533523)
KB2468871 Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2468871)

KB2533523 Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2533523)

Tags: