Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Sjekk at du har registrert og fått refundert arbeidsgiveravgiften på alle sykepenger.

Du kan ved å ta ut rapporten Refusjon arbeidsgiveravgift under Arkiv – Rapporter, skillekortet Diverse se hva som er registrert. Velg fra og med måned 1 og til og med måned 12.

Du får da en spesifikasjon som viser hvilke ansatte, hvilken måned og beløp, samt summer.

For mer detaljert beskrivelse for hvordan refusjon legges inn, se veivisere på Kundetorget.