Her er du:
Tilbake

Arbeidsgiver
Har ansvaret for å innhente ansattes skattekort. Arbeidsgiver plikter å foreta forskuddstrekk i henhold til det til enhver tid gjeldende skattekort.

Ansatte
Må selv sjekke grunnlaget for beregning av skattekortet, og eventuelt endre dette ved behov. Det vil si, selv bestille nytt.

Ansatte som ønsker frikort med beløpsgrense, må også selv bestille dette hvert år.

Hvis flere arbeidsgivere skal benytte det samme frikortet, må den ansatte selv registrere hvor mye som skal på hver. Gjøres enten på Altinn, eller skjema på papir hos skatteetaten.

Utenlandske skattytere med D-nummer må selv søke om nytt skattekort hvert år.

Nytt inntektsår
Før årets første lønnsutbetaling må arbeidsgiver hente skattekort for alle sine ansatte.

Forskuddstrekket kan gjennomføres etter det siste beregnede skattekort hvis oppdatert skattekort ikke er gjort tilgjengelig for arbeidsgiver, og arbeidsgiver heller ikke har fått opplysningene på annen måte. I januar betyr dette at arbeidsgiver kan benytte skattekortet for året før. For ansatte med frikort skal arbeidsgiver trekke 50 prosent skatt inntil skattyter har fått utstedt nytt frikort.

Endrede skattekort
Det sendes automatisk ut et varsel til arbeidsgiver når en ansatt endrer skattekortet i løpet av året. Varselet sendes på SMS og/eller e-post til de som har hentet skattekort for vedkommende. Arbeidsgiver må da hente oppdatert skattekort før neste lønnskjøring, og har på denne måten oppdatert informasjon om skattetrekk for alle ansatte gjennom året.

Hvem kan arbeidsgiver hente skattekort for?
Arbeidsgiver har bare lov å hente skattekort for de det skal utbetales trekkpliktige ytelser til.

Hoved- eller bi arbeidsgiver?
For ansatte med tabelltrekk, må arbeidsgiver avklare med de ansatte om det er tabell eller prosent som skal brukes. Dette må gjøres for hver ansatt, og vil være et naturlig spørsmål å stille ved for eksempel ansettelser.

Spørsmål?
Spørsmål om skattekort kan sendes til skatteetaten på eskattekort@skatteetaten.no