Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
 • Matrix Lønn
 • Altinn
 • Regler
 • Regler for rapportering av opplysninger om inntekts- og ansettelsesforhold (tidligere Aa-registeret)
Tilbake

Når arbeidsforholdet varer i mer enn sju dager og det trolig vil ha en gjennomsnittlig arbeidstid på fire timer eller mer per uke, plikter arbeidsgiveren å rapportere til Aa-registeret.

Meldinger om inntak

Følgende opplysninger må være med

 • Fødselsdato og personnummer (11 siffer), eller D-nummer (utenlandske arbeidstakere uten norsk fødselsnummer).
 • Første arbeidsdag ved ansettelse eller etter endt permisjon.
 • Ventet gjennomsnittlig arbeidstid – oppgi ventet gjennomsnittlig antall arbeidstimer per uke. Eksempel: 37,50 timer når stillingen er 100 prosent eller 18,75 timer når stillingen er 50 prosent.
 • Yrkeskode – 7-sifret kode. Klikk på Yrkeskoder til høyre i denne nettsiden for å søke opp yrkeskoder via navn på stillingene. Yrket skal oppgis i etter en yrkeskodestandard som vedlikeholdes av Statistisk sentralbyrå.

Meldinger om endringer

Arbeidsgiverne skal sende melding om endringer når det er endring av yrkestittel eller avtalt arbeidstid, og når en arbeidstaker overføres til en annen virksomhet (bedrift) innenfor samme foretak. Det siste gjelder bare for foretak som har flere virksomheter. Oppgi dato for når endringene gjelder fra.

Meldinger om opphør

Arbeidsgiverne skal sende opphørsmeldinger når

 • Et arbeidsforhold er opphørt.
 • Permisjonen varer utover 14 dager. For eksempel ved studie-, fødsels- og andre typer permisjoner, både med og uten lønn.
 • Gjennomsnittlig arbeidstid per uke har vært mindre enn fire timer i et sammenhengende tidsrom på minst to uker.
 • Personer får ventelønns- og sluttpakkeløsninger og ikke arbeider.
 • En arbeidstaker forlater landet for mer enn 12 måneder i forbindelse med tjeneste og arbeidsgiveren ikke lenger innberetter vederlaget til ligningsmyndighetene.
 • En person har hatt sammenhengende sykefravær i 52 uker. Oppgi dato for når sykefraværet har vart 52 uker.

Det skal ikke sendes opphørsmeldinger på permitterte som har tillitsverv med lønn i permisjonstiden, eller på arbeidstakere som er inne til repetisjonsøvelse for forsvaret. Faglige spørsmål stilles til NAV.