Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

For å holde orden på feriedagene anbefaler vi å bruke lønnsarten 775 Uttak feriedager. Dette er en lønnsart som bare registrerer dager, og ikke penger.

Under Register – Ansatte, skillekortet Dager og datoer, starter man i januar med å legge inn antall dager som er ferierett og gjenværende feriedager.

Dersom arbeidstaker ikke har brukt noe ferie på forskudd skal antallet være det samme. Det vil si samme antall på feltene Ferierett og Gjenværende ferie.

I følge Ferieloven er det 25 dager (4 uker og en dag) og avtalefestet ferie har 30 dager (5 uker). Ferielovens virkedagsprinsipp, det vill si 6 virkedager i en uke.

Feriens lenge: 5 dagers uke: 6 dagers uke:
Ferielovens 4 uker og 1 dag 2125
Avtalefestet 5 uker 2530
Ekstra uke over 60 år 2631

Dersom det er sparte feriedager som taes, bruk lønnsart 776 Uttak sparte feriedager. I de tilfeller der ferie taes på forskudd, bruk lønnsart 777 Forskudd feriedager.

Bruk av disse lønnsartene vil gjenspeile seg i ansattregisteret på feriedager til gode:

775 Uttak feriedager påvirker Gjenværende
776 Uttak sparte feriedager påvirker Sparte
777 Forskudd feriedager påvirker Forskudd

Skjema for registrering av fravær
Registreringsskjema i excelformat for hvert år finnes under Ferie og fravær.