Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Når A-meldinger sendes inn med versjon 2016.3 eller høyere, vil arbeidsforholdet(ene) som er registrert i ansattregisteret på tidspunktet for rapportering, bli lagret i en tabell. Ved innsending av erstatningsmeldinger for en måned det allerede er rapportert for, vil arbeidsforholdet(ene) bli hentet fra tabellen. Men du har mulighet til å velge å hente arbeidsforholdet fra ansattregisteret slik det ser ut nå, også.

Eksempel 1

I eksempelet foran, ble det feil på A-meldingen for september. Dette fordi en ansatt ikke er med på Ameldingen selv om det ikke er rapportert noen sluttet dato på august. Om vi ser i ansattregisteret på ansatt Anders, ser det slik ut:

Sluttet dato er registrert og arbeidsforholdet er inaktivt, men om vi går på Rapporter – Register – Rapporterte arbeidsforhold. Vi gjør utvalget:

Det gir følgende rapport:

Sluttet dato er 0 og arbeidsforholdet er aktivt. Når erstatningsmelding for august skal sendes for å få rapportert sluttet dato i august, kan ikke arbeidsforholdet hentes fra denne tabellen. Det må hentes fra ansattregisteret. Når erstatningsmeldingen skal sendes, må vi be om at arbeidsforhold hentes fra ansattregisteret. Det innebærer også at vi må sørge for at arbeidsforholdet er rett registrert både på Anders og de andre ansatte i forhold til det som skal rapporteres for august.

Du bør derfor ta ut Rapporterte arbeidsforhold på alle ansatte for august og sjekke mot ansattregisteret før du sender erstatningsmeldingen for august.

Anders sitt arbeidsforhold må være aktivt med registrert sluttet dato:

Når du nå skal erstatte meldingsid 0062 gjør du følgende valg:

A-meldingen sendes inn. Den gir følgende tilbakemelding:

A-meldingen for august er uten avvik og siden arbeidsforholdet til Anders nå er meldt avsluttet i august, er det heller ikke lenger avvik på september. Før rapportering i oktober kan arbeidsforholdet til Anders settes inaktivt.

Eksempel 2
Det viser seg at det i juli har blitt gjort en utbetaling av feriepenger som ikke er rapportert på A-meldingen. Det må derfor sendes inn en erstatningsmelding for juli.

I dette tilfellet skal ansatte rapporteres med samme arbeidsforhold som de ble rapportert med da Amelding med meldingsid 0065 ble sendt inn. Derfor ingen hake på Informasjon om arbeidsforhold hentes fra ansattregisteret.

A-meldingen sendes inn. Den gir følgende tilbakemelding: