Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

A-meldingen skal inneholde opplysninger om hver enkelt ansatt sitt arbeidsforhold. Dersom en ansatt er permittert, så skal du sette inn startdato, en permitteringsprosent og beskrivelsen «Permittering». ID-en skal være en unik ID for denne ansatte. Det er viktig at du ikke benytter samme ID til forskjellige permitteringer. Vi anbefaler for eksempel å gi en ID som er startdatoen for permitteringen. Husk at når permitteringen er fullført, så må sluttdato settes inn.

Permitteringer registerer du i Arbeidsforhold 1 og eventuelt Arbeidsforhold 2

For å registrere inn en permittering, gå til ansattregistret og åpne den ansatte, skillearket Arbeidsforhold 1 eller 2.

  • Startdato: Her setter du startdato for første permitteringsdag.
  • Sluttdato: Hvis den ansatte fremdeles er permittert lar du denne stå åpen.
  • Prosent: Her legger du inn hvor mye den ansatte er permittert
  • ID: Den må være et unikt tall. Vi anbefaler startdatoen for permitteringen, skrevet «baklengs» (ÅÅÅÅMMDD).

Beskrivelse: Her velger du Permittering

Klikk Ok

Da vil permitteringen komme med på neste A-melding.

Når permitteringen er fullført setter du inn sluttdato.

Disse opplysningene vil bli sendt inn på neste A-melding. Dersom du skal sende en A-melding erstatningsmelding, så må du huske å sette på haken for «Informasjon om arbeidsforholdet hentes fra ansattregisteret». Dermed vil det du nå har registrert på arbeidsforholdet bli tatt med i stedet for det som ble sendt inn opprinnelig på den a-meldingen du erstatter.