Her er du:
Tilbake

For og registrere at en ansatt er permittert i Matrix Lønn så må du gjøre følgende.

Klikk på ansatt i ansattregistret.

Velg fane Arbeidsforhold 1

Startdato: Her setter du startdato for første permiteringsdag.

Sluttdato: Hvis den ansatte fremdeles er permittert lar du denne stå åpen.

Prosent: Her legger du inn hvor mye den ansatte er permittert

ID: Den må være et tall.

Beskrivelse: Her velger du Permittering

Klikk Ok

Da vil permitteringen komme med på neste A-melding