Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Spar tid, slipp kontroller og feilrettinger. Ta deg en kopp kaffe isteden, og nyt en rask og korrekt overføring av lønningene. Fordelene ved dette er at du først og fremst sparer tid, og du vil alltid være sikker på at bankfilen du henter opp i nettbanken, er de data du har lagt inn i HogiaLønn. Dersom du i dag taster inn dataene manuelt i nettbanken, er det fort gjort at det kan oppstå tastefeil. Dette sikrer du deg mot ved å overføre bankfilen direkte til nettbanken.

Hva skal til?

  1. Innstillinger i Matrix Lønn
  2. Innstillinger i nettbanken
  3. Bestille og overføre listen

Innstillinger i Matrix Lønn
Gå inn på Arkiv – Firmaopplysninger og skillekortet Bankoverføring. Her er det kun de 4 feltene i rammen Alle banker Telepay format som skal fylles ut.

Hentes i utgangspunktet fra organisasjonsnummer under Firmaopplysninger. Må angis med 11 siffer inkludert to innledende nuller. For eksempel slik 00933614541.

De fleste trenger ikke fylle inn noe på Operatør. Men dersom du har fått beskjed om dette fra banken, legger du inn det brukernummer som benyttes for pålogging til bankens bedriftsterminalsystem.

De fleste trenger ikke å fylle inn noe på Divisjon. Men dersom det er avtalt med banken at du skal overføre lønn til en spesifikk divisjonsangivelse, legges denne inn her.

I feltet Filnavn skal det stå navnet på filen som skal overføres til banken, og som du skal oppgi til banken. Som standard i HogiaLønn foreslås Lønnsutbetaligsliste.txt. Hak av for konto for skatt og bidrag i samme bank hvis det er tilfellet.

Gå deretter inn på Arkiv – Innstillinger og skillearket Program/Data. Marker Mappe for datafil til Banken og noter navnet på mappen filen blir lagret i. Om du vil endre mappe, klikk endre og velg den du vil ha. Mappe skal senere oppgis i nettbankens innstillinger.

Vanligvis står det her c:\Hogia\Bankfiler

Lurt tips
For å slippe å få kvittering på skriver når du bestiller filer, kan du isteden få den på skjerm. Velg Arkiv – Innstillinger, skillearket. Huk av valget Kvittering på skjerm under Rapport på fil.

Innstillinger i nettbanken generelt
Mappe og filnavn i HogiaLønn, se over, skal oppgis i nettbanken. Banken gir nærmere informasjon om hvor. Ring din bank for å få lagt inn innstillinger på riktig sted.

Innstillinger i DNB nettbank
Her finnes det 2 alternative løsninger. Har du allerede den tjenesten som kalles «Integrert nettbank» kan du selv, eller banken, legge inn logisk enhet, mappe og filnavn i nettbanken.

Har du ikke «Integrert nettbank» ringer du banken og ber de legge opp/aktivisere så kalte «lønnsfiler» i nettbanken. Dette er et kostnadsfritt alternativ hvis man ikke har «Integrert nettbank».

For aktivisering ring Dnb, Bedrift, Kundeservice og til slutt Nettbank. Dette må kun gjøres før man skal overføre første gang.

Innstillinger i Swedbanken
Mappe og filnavn i Matrix Lønn, se over, skal oppgis i nettbanken. Administrator i nettbanken må nå logge seg inn i nettbanken og legge opp filsti for lønnsfilen. Dette gjørs under Administrasjon, Oppsett filoverføring, Nytt filoppsett. Telepay direkteremittering.

Innstillinger i Storebrand Bank
For å kunne sende inn filer via nettbanken, må man ha løsningen som heter Nettbedriften. Det er kun denne løsningen som støtter filoverføring. I Nettbedriften må det lages et filoppsett før man begynne å sende filer. Det gjør bruker selv i nettbanken.

Bestille og overføre utbetalingslisten etter en lønnskjøring
Gjøres som vanlig under Rapporter og skillekortet Lønnskjøring. Huk av for Utbetalingsliste elektronisk og klikk på Fil. Du får beskjed om at filen lages, samt en kvittering på skjerm eller skriver. Bruk kvitteringen for kontroll i nettbanken.

Nederst på kvitteringen står det angitt hva filen heter samt hvor den finnes:

Godkjenn i nettbanken generelt
Gå inn i Nettbanken og hent opp banklisten. Kontroller den mot kvitteringen fra HogiaLønn. Hvis ok, godkjenn filen for utbetaling.

Godkjenne i Dnb nettbank
Gå inn i Nettbanken og velg Filoverføring og deretter Sende filer.

Huk av og klikk på Send.

Velg så Filoverføring på nytt, og under det Godkjenn.

Du ser da overføringsfilen på nytt, men denne gangen også totalbeløpet. Det vil si sum alle utbetalinger samt eventuelt også overføring til skattetrekkskonto.

Kontroller at sum er det samme som sum var på bankliste på skjerm i Matrix Lønn.

Hvis det er samme, så godkjenner du.

Logg ut av nettbanken. De ansatte har beløpet samme eller neste dag.