Tilbake

Lurte på om jeg kunne legge inn %-sats for OTP slik at beløp kommer opp direkte basert på de andre lønnsarter som er lagt inn på den enkelte ansatte. Vi har det slik at det ikke betales OTP for inntil 1G, deretter har vi 4% for 1-6G og fra 6G og oppover har vi 22,1%. Kan dette legges inn slik at OTP blir automatisk beregnet etter hvert som vi legger inn lønn gjennom året?

Du kan legge inn formel på lønnsarten for OTP som summerer lønnsarter og regner %.

Prinsippet ser du på for eksempel lart 620 der det regnes %-sats for fagforeningskontingent.