Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Hvordan skal jeg registrere det vi har betalt i OTP?

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) skal registreres i den måneden utbetalingen til livsforsikringsselskapet skjer. Registreringen i lønnssystemet kan du gjøre via «Lag lønn», på lønnsart 590 på en av de ansatte. På A-meldingen rapporteres dermed beløpet som premie til pensjonsordninger.

Arbeidsgiveravgift til OTP skal tas med i a-meldingen i den kalendermåned hvor betalingen er foretatt. Grunnlaget fordeles på de ulike avgiftssoner i samme forhold som arbeidsgiverens øvrige avgiftspliktige ytelser i samme kalendermåned fordeler seg (punkt 9.1 SKD melding 1/15).

For at beløpene skal komme med på regnskapsbilagene og at arbeidsgiveravgiften skal bli regnet ut etter rett sats i forhold til hvor de ansatte har sitt arbeidssted og komme med på A-meldingen, finnes det en lønnsart for å kunne legge inn beløpet i lønnskjøringen.

Register – Lønnsarter

Lønnsarten ser slik ut:

Du kan opprette den selv, eller du kan hente den inn fra grunnregister under Verktøy – Registervedlikehold, Hente.

Hvordan registrere OTP
Du kan registrere på en eller flere av dine eksisterende ansatte. Dette er for de fleste det enkleste. Betaler man arbeidsgiveravgift i kun en sone, er det nok å bruke en ansatt som man legger inn all OTP på. Det kommer allikevel ikke med på den ansattes inntekt, eller på lønnsslippen.

Du kan også opprette en eller flere fiktive ansatte. Det viktige er at OTP blir registrert på ansatte som tilhører de arbeidssteder som det skal beregnes arbeidsgiveravgift for.

Oppretting av fiktiv ansatt for å bruke til registrering av OTP
Skal se slik ut i ansattregisteret:

Det er meget viktig at OTP er en del av ansattidentiteten og/eller Etternavn. På Fornavn legger du inn hvilket arbeidssted OTP på denne ansatte gjelder for slik at arbeidsgiveravgiften blir rett.

Angi Kontant på utbetalingsmåte, firmaets kommunenummer som skattekommune og arbeidssted som arbeidsgiveravgiften av OTP skal beregnes etter. Det gjenspeiler det du har lagt inn på Fornavn.

Arbeide med – Lag lønn
Skattedirektoratet ønsker at bedriften betaler arbeidsgiveravgift på innbetalt beløp, på den terminen beløpet betales.

Beløpet legges inn på de ansatte i en lønnskjøring på aktuell termin, evtuellt kan beløpet legges inn i en egen lønnskjøring på en ansatt eller en fiktiv ansatt.

Ansatt

Lønnsarten for OTP legges inn sammen de andre lønnsartene i en ordinær lønnskjøring. Beløpet påvirker kun Grunnlag arbeidsgiveravgift.

Dersom du ikke ønsker å dele opp beløpet på alle de ansatte, kan du legge alt inn på en ansatt. Beløpet påvirker jo verken nettolønn eller skrives ut på lønnsslippen. Pass bare på at du får fordelt beløpet på ansatte i forhold til hvilket arbeidssted det gjelder.

Fiktiv ansatt
Om du har opprettet en fiktiv ansatt for innleggelse av OTP, legger du inn beløpet som skal gi grunnlag for arbeidsgiveravgift på arbeidsstedet for denne OTP ansatt i Lag lønn:

Du får ikke registrert andre lønnsarter enn lønnsarten for OTP på denne ansatte.

Under kontroll og bekreft kan du velge å kjøre kun OTP.

Dersom OTP skal kjøres sammen med vanlig lønn, må du hake av på at Lønnsarter for OTP og refusjon inkluderes i kontrollen. Kontrollen kan da bli slik:

Regnskapsbilag
Regnskapsbilaget blir som følger:

Avsetningen av arbeidsgiveravgiften på konto 2770 er beregnet som følger:

14.1% av kr. 20 934 (lønn til ansatt 08 kr. 20 434 + OTP kr. 500) = kr. 2 951,70
14.1% av kr. 1 500 som er OTP = kr. 211,50
Sum = kr. 2 163,20

Lønnsslipp
Lønnsarten blir ikke skrevet ut på lønnsslippen:

A-meldingen
På A-meldingen for juli kommer det totale OTP-beløpet fram: