Search Knowledge Base by Keyword

Tilbake

Hvordan registrere OTP når det gjelder Arbeidstakers tilskudd?

Dersom arbeidstaker er med på å finansiere ordningen ved at det for eksempel trekkes i lønn, skal den delen arbeidstaker selv har betalt, innberettes på lønns- og trekkoppgavens kode 312 Premie Til pensjonsordninger. Arbeidstakers egenbetaling skal innberettes i kode 312 fordi arbeidstaker har fradragsrett for egenbetalingen.
Arbeidstakers andel skal ikke være med i grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift.