Tilbake

Hvordan registrere OTP – obligatorisk tjenestepensjon – Arbeidsgivers tilskudd?

Premien til pensjonsordningen som firmaet betaler skal det betales arbeidsgiveravgift av.
Beløpet skal ikke innberettes på lønns- og trekkoppgavene til de enkelte ansatte.
For at beløpene skal komme med på regnskapsbilagene og at arbeidsgiveravgiften skal bli regnet ut etter rett sats i forhold til hvor de ansatte har sitt arbeidssted, opprettes det en lønnsart for å kunne legge inn beløpet i lønnskjøringen.