Search Knowledge Base by Keyword

Tilbake

Hvordan registrere OTP arbeidsgivers tilskudd?

Premien til pensjonsordningen som firmaet betaler skal det betales arbeidsgiveravgift av. Beløpet skal ikke innberettes på de enkelte ansatte.
Arbeidsgiveravgift til OTP skal tas med i a-meldingen i den kalendermåned hvor betalingen er foretatt. Grunnlaget fordeles på de ulike avgiftssoner i samme forhold som arbeidsgiverens øvrige avgiftspliktige ytelser i samme kalendermåned fordeler seg (punkt 9.1 SKD melding 1/15).

For at beløpene skal komme med på regnskapsbilagene og at arbeidsgiveravgiften skal bli regnet ut etter rett sats i forhold til hvor de ansatte har sitt arbeidssted og komme med på A-meldingen, finnes det en lønnsart for å kunne legge inn beløpet i lønnskjøringen.