Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Nye satsene i statens særavtaler:
Diettgodtgjørelse for reiser over 12 timer med overnatting Kr 780,00 (økt fra kr 754)
Diettgodtgjørelse for reiser fra og med 6 timer til og med 12 timer Kr 307,00 (økt fra kr 297)
Diettgodtgjørelse for reiser over 12 timer Kr 570,00 (økt fra kr 552)
Nattillegg Kr 435,00 (økt fra kr 430)

Skattedirektoratet grenser for trekkfri diett:
Diettgodtgjørelse for reiser over 12 timer med overnatting på hotell Kr 578,00 (økt fra kr 569)
Diettgodtgjørelse for reiser over 12 timer med overnatting på pensjonat Kr 161,00 (økt fra kr 159)
Diettgodtgjørelse for reiser over 12 timer med overnatting på hybel/brakke, priv. Kr 89,00 (økt fra kr 88)
Diettgodtgjørelse for reiser fra og med 6 timer til og med 12 timer Kr 200,00 (nedjustert fra kr 297)
Diettgodtgjørelse for reiser over 12 timer Kr 400,00 (nedjustert fra kr 552)
Nattillegg Kr 435,00 (økt fra kr 430)

Eksempel:
Døgndiett: statens sats kr 780- trekkfri sats kr 578 = 202

Lønnsarter for diett innland

Trekkfri diett: Lønnsart 840

Dietten må deles opp i en trekkfri og en trekkpliktig del.
Lønnsart 840 Diett m/ overnatting over 12 timer bruker du når du skal registrere den trekkfrie delen av dietten.

Skattepliktig diett: Lønnsart 847

For å registrere den skattepliktige delen av dietten må enn bruke lønnsart 847 Trekkpliktig diett. Her må du selv regne ut differansen mellom totalbeløpet og den trekkfrie delen. Summen legger du inn under sats i lag lønn.

Fradrag frokost hotell: Lønnsart 872

Her bruker du lønnsart 872 Fradrag frokost hotell innland for innland. Lønnsarten trekker automatisk 20% av den trekkpliktige satsen.

Fradrag lunsj hotell: Lønnsart 873

Her bruker du lønnsart 873 Fradrag lunsj hotell innland. Lønnsarten beregner selv 30% av den trekkpliktige satsen.

Fradrag middag hotell: Lønnsart 874

Her bruker du lønnsart 874 Fradrag middag hotell innland. Lønnsarten beregner selv 50% den trekkpliktige satsen.

Hvordan hente diett lønnsartene fra grunnregister

Gå inn på menyen Verktøy – Registervedlikehold, Hente. Klikk OK på Standard. Marker lønnsarter som nedenfor og klikk Kopier.