Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake
 • Når kan vi ta ferie?
  Svar: Hovedferien (3 uker sammenhengende) skal tas innenfor 01.06 – 30.09. Restferie kan tas hele året.
 • Når utbetales feriepengene?
  Svar: Hovedregel er at feriepengene utbetales når den ansatte tar ferie eller slutter i bedriften. Men flere og flere velger å utbetale feriepengene i juni.
 • Hvem skal ha 12% kontra 10,2%?
  Svar: Noen følger ferieloven som er 10,2% og 4 uker ferie. 12% brukes der bedrifter er bundet av avtale. De som har denne avtalen har 12% og 5 uker ferie.
 • Hva med ansatte som fyller 60 år i ferieåret?
  Svar: Den ansatte skal ha 1 uke ekstra ferie og 2,3% av feriepengegrunnlaget for denne uken. Den ansatte kan selv velge når de vil ta ut denne ekstra ferieuken.
 • Er feriepengene skattefrie?
  Svar: Nei, men de er fritatt for forskuddstrekk hvis utbetalingen skjer i ferieåret (fjorårets grunnlag). Utbetaler man årets feriepenger skal det trekkes skatt av disse.
 • Hvor finner jeg feriepengelisten i Matrix Lønn?
  Svar: Velg Rapporter – Ferie. Huk av for Utbetales i år (fjorårets grunnlag). Sett hake i ruten Skriv ut ansatte som har sluttet.
 • Må den ansatte være aktiv for at jeg kan kjøre feriepenger på vedkommende?
  Svar: Hovedregel er at haken for Aktiv ikke tas bort før alt er utbetalt på den ansatte og det er sendt sluttdato til Altinn.
 • Hvor mange feriedager kan den ansatte overføre til neste år?
  Svar: Hovedregel for ansatte med 10,2% feriepenger er at de kan overføre 12 virkedager etter avtale med arbeidsgiver. Ansatte med 12% feriepenger kan overføre 17 virkedager etter avtale med arbeidsgiver.
 • Kan den ansatte få utbetalt lønn for feriedager som ikke er avviklet?
  Svar: Bare der ferie ikke blir avviklet på grunn av sykdom og foreldrepermisjon.

Faktasider om ferie og feriepenger

Litt om ferieloven Hvem omfattes av loven?
Alle som er arbeidstakere, personer som utfører arbeid for andre. Loven tar ikke hensyn til hvor lenge en person har vært i arbeidsforholdet.

Hvem utelukkes fra loven?
Selvstendige næringsdrivende, oppdragsmottakere, visse frilansarbeidere og kontraktører.

Hva er opptjeningsår og ferieår?
Ferieår = 2017
Opptjeningsår = 2016

Inntekten i opptjeningsåret får betydning for feriepengeutbetalingen i ferieåret. Tiden man har arbeidet i opptjeningsåret er uten betydning for antall feriedager i ferieåret.

Feriefritidens lengde
Ferieloven regner konsekvent med 6-dagers uke.
Feriefritiden er 25 virkedager (4 uker og 1 dag) etter ferieloven. Arbeidsgiver har plikt til å påse at arbeidstaker tar full ferie, hvilket betyr at arbeidstaker ikke kan si nei til å avvikle ferien.

Unntak er Ferielovens § 5 nr 6 der vedkommende har opptjent så lite feriepenger i løpet av fjoråret at feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet i ferien.

Unntak: Feriefritidens lengde etter avtaler
Arbeidstakere kan ha rett til ekstra ferie i 5 virkedager om det er inngått avtale om dette. Sammen med ferielovens 25 virkedager vil disse arbeidstakerne ha 30 virkedager eller 5 ukers ferie.

Rett til ekstraferie
Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret skal gis ekstra ferie på 6 virkedager (1 uke).

Lenker til noen nyttige websider

Arbeidstilsynet har utarbeidet en egen faktaside om ferie og feriepenger. Her får du svar på når ferie skal avholdes, hvor my ferie du har krav på, hva med sykdom i ferien, hva har man krav på i feriepenger, når skal feriepenger utbetales med mere.

Faktaside om ferie: http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78188

Faktaside om feriepenger: http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78190

I ferieloven kan du få opplysninger om hvilke regler som gjelder: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-04-29-21?q=ferieloven