Her er du:
Tilbake

Når alle lønninger er ført på et år, kan nytt år opprettes, men man trenger ikke være helt ferdig med det gamle året. Selv om nytt år opprettes, kan man fortsatt føre lønn på det gamle året. Av praktiske grunner bør alle lønninger som går inn i feriepengegrunnlag være kjørt ferdig på det gamle året.

Nytt inntektsår
For å lage nytt år, går du inn på ditt firma på inneværende år. Gå så inn på valget Nytt kalenderår under Arkiv.

Feriedager overføres automatisk til nytt år. Se Veivisere, Ferie og fravær, Overføring av feriedager til neste år på Kundetorget.

Feriepengegrunnlag og eventuelle allerede utbetalte feriepenger blir også med.

Du kan gå tilbake på foregående år og fortsette arbeidet med årsoppgjøret.

Se også veivisere for hvilke ansatte du kan slette og hvilke du ikke kan slette på nytt år.

Hvordan velge år?

I Matrix Lønn ligger tidligere og inneværende år som selvstendige firmaer. Det vil si du finner alle i firmalisten.

Inneværende år heter kun firmanavnet mens tidligere år har inntektsåret i parentes etter firmanavnet.

Sikkerhetskopiering

Ta alltid sikkerhetskopi både før og etter du oppretter nytt år. Legg kopiene i egne mapper.

Husk også å ta av fellesdata, og legg den i en egen mappe per år.