Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

NY PC – INSTALLERE OG LEGGE INN DATA FRA SIKKERHETSKOPI

Har du fått ny pc som du skal bruke MatrixLønn på, og vil flytte både program og data fra din gamle pc trenger du følgende:

Tilgang til internett

Din lisensnøkkel og kundenummer

Sikkerhetskopi av dine data

Gjør som følger på ny pc:

Last ned fullversjon av MatrixLønn

Gå inn på https://matrix.no. Klikk på Kundeservice. Klikk på Installasjon og Oppdatering.

Last ned Matrixlønn

Legg inn lisensnøkkel og kundenummer

Disse er sendt tidligere enten pr post eller e-post. Hvis du ikke har dette kan du kontakte oss her, for og få dette tilsent.

Når du installerer Matrix Lønn første gang på Ny PC, må du godta lisensavtalen.

Legg inn lisensnøkkel, firmanavn  og kundenummer. 

Klikk OK og MatrixLønn starter.

Hvordan legge inn data fra sikkerhetskopi

Denne løsningen forutsetter at sikkerhetskopier er tatt i Matrix Lønn under Arkiv, Sikkerhetskopiering.

Velg Arkiv, Sikkerhetskopiering og Hente inn nytt firma. Du får da opp følgende bilde:

Under ”Kopiere til” skal du velge mappen ”Data” og under Kopiere fra, den enheten og eventuelt den mappen der sikkerhetskopien ligger.

Dersom du har flere år for firmaet/klienter, henter du inn det eldste året først.

Klikk OK Start. Tilbakekopiering utføres.

Du må nå kjøre rekonstruksjon for og få opp fimaet I firmalisten

 

Rekonstruksjon

Velg Arkiv i menylinjen og Velg Firma. Klikk på knappen Rekonstruksjon. Velg Legg til firma. Firma kommer opp i listen. Bekreft med å klikke på Ok.