Her er du:
Tilbake

Hvordan registreres yrkesbil på en ansatt for å få rett beregning av skatt og arbeidsgiveravgift?

Denne veiviseren informerer om hvordan beløpene den ansatte skal betale skatt av og det skal beregnes arbeidsgiveravgift av, regnes ut. 

Firmabil – registrering

Denne veiviseren informerer om hva du må gjøre for å få registrert fordelsbeløpet som den ansatte skal beskattes for og som det skal beregnes arbeidsgiveravgift av. Følgende gjøres i Matrix Lønn:

1. Bilen må registreres i Register – Firmabiler.

2. Bilen må angis på den ansatte i Register – Ansatte.

3. Fordelen må registreres i Arbeide med – Lag lønn.

Firmabilregisteret

Bilen må registreres i Register – Firmabiler.

Viktig å fylle ut følgende felt:

Registrert første gang og listepris. Dette fordi det er ovennevnte felt som bestemmer beløp for beskatning. Se Firmabil fordelsbeskatning.

Register – Ansatte

Registrer deretter bilen på den ansatte. Gå inn i ansattregisteret på skillekortet Firmabil.

En ansatt kan ha inntil 6 ulike firmabiler i løpet av ett år.

Hele og påbegynte måneder

Standardfordelen skal beregnes for hele og påbegynte måneder. Får arbeidstaker stillet firmabil til disposisjon i slutten av en måned, skal fordel beregnes for hele måneden. Hvis bilordningen opphører og arbeidstaker leverer inn bilen i begynnelsen av en måned, vil måneden være påbegynt og fordel skal beregnes for hele måneden.

Bytte av bil i måneden

Ved bytte av bil i løpet av måneden, er det verdien av den bilen arbeidstakeren disponerer på tidspunktet for siste vanlige lønnskjøring i måneden som skal legges til grunn for den måned bilbyttet ble foretatt.

Registrer fordelen i Arbeide med – Lag lønn

I Lag lønn bruker du lønnsart 501 Fri bil for å registrere bilen.

Registreres ved at du skriver inn 501 eller velger fra listen. Trykker Enter og du kommer til Sats kolonnen. Her trykker du Enter og du kommer da til Beløp kolonnen.

Her trykker du også Enter. Du kommer da til

Hvor du velger bil. Når bil er valgt trykker du Enter og du kommer til OK-knappen.

Klikk OK og du kommer tilbake til Lag lønn der bilen er registrert.

OBS! Det er viktig at du bruker Enter tasten når du bruker denne lønnsarten.