Her er du:
Tilbake

Hvordan kan man rette opp bilnummer på en firmabil som er registrert?

Om du da du fikk beskjed om at den ansatte har firmabil, manglet opplysninger om registreringsnummer. Det ble derfor registrert en firmabil på den ansatte som har et registreringsnummer som er feil, for eksempel XXxxxxx. Du får så vite det riktige registreringsnummeret på bilen.
Gå da inn i Register – Firmabiler og klikk Endre. Klikk på Nytt reg.nr og skriv inn det korrekte registreringsnummeret.