Her er du:
Tilbake

Hvordan er reglene?

Regler for fri telefon og internett

Med elektroniske kommunikasjonstjenester menes tjenester som helt eller i det vesentlige omfatter formidling av elektronisk kommunikasjon og som normalt ytes mot vederlag. Dette kan for eksempel være vanlig telefon, mobiltelefon, internettilgang, bredbånd, bredbåndstelefoni og lignende. Reglene gjelder likt både for fordeler i form av naturalytelser og i form av utgiftsrefusjon. Det skal leveres originalbilag som dokumentasjon på at utgiftene er pådratt, og det må kunne sannsynliggjøres at arbeidstaker har tjenstlige behov for elektroniske kommunikasjonstjenester. Hvis tjenstlige behov ikke foreligger, beskattes arbeidstaker for hele arbeidsgivers dekning.

Om arbeidstaker betaler deler av utgiftene med beskattede midler (for eksempel ved trekk i nettolønn), reduseres fordelen tilsvarende.
Om arbeidstakeren kun har hatt frie elektroniske kommunikasjonstjenester i deler av året, foretas fordelsbeskatning for antall hele og påbegynte måneder tjenesten har vært til disposisjon.

Regler gjeldende fra og med 1. januar 2017

Arbeidstakere som har en fri elektronisk kommunikasjonstjeneste beskattes for et standardbeløp på kr. 4.392 per år. Uansett antall abonnement arbeidstaker får dekket. Det vil si kr 366,- pr måned. Dette er uavhengig av hvor mye det faktisk koster.
Står abonnementet på den ansatte, er det faktisk refundert beløp som er det skattepliktige og da opp til kr 4392,-.

Arbeidsgiver kan dekke inntil kr 1000 per år i innholdstjenester (parkering, kjøp av apper og så videre) uten at det blir skattepliktig. Får den ansatte dekket mer, er det det overskytende som blir skattepliktig. Dette forutsetter at det er for privat bruk. Er det på grunn av yrke er det skattefritt.
Innberetning gjøres i kode 130-A Elektronisk kommunikasjon – bredbånd, fri telefon (herunder fri mobiltelefon) mv. Det skal beregnes skatt og arbeidsgiveravgift.

For 2017 er det bare fordelsbeløpet som skal innrapporteres.