Her er du:
Tilbake

Hvordan registrere feriereise og/eller familiens deltakelse på?

Fordel ved at arbeidsgiveren dekker feriereiser og andre privatreiser for en arbeidstaker, eventuelt med familie, er skattepliktig inntekt for arbeidstakeren. Det samme gjelder feriereiser som tidligere arbeidsgiver dekker for pensjonister.
Bruk lønnsart 361 Bonus/Gratiale for at skatt og avgift skal bli beregnet, samt at det innberettes på lønns og trekkoppgaven på kode 112-A.