Her er du:
Tilbake

Hvordan registrere annen fri bil – kode 125A?

Under denne kode innberettes fordel ved privat disponering av arbeidsgivers bil i de tilfellene hvor listeprisen klart ikke står i forhold til fordelen ved den private bruke.