Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Firmalisten i Matrix Lønn er sortert alfabetisk og noen ønsker ikke at Matrix Eksempel skal vises innimellom de egne firmaene/klientene.

Her følger tips for hvordan du kan ta Matrix Eksempel bort fra firmalisten og enkelt få det tilbake igjen ved behov.

Firmalisten ser i utgangspunktet slik ut:

Matrix Eksempel ligger midt blant mine egne firmaer/klienter.

Klikk på Rekonstruksjon og du får opp følgende:

Klikk på begge årene på Matrix Eksempel slik at haken til venstre blir borte:

Klikk OK og firmalisten ser slik ut:

Hvordan få Matrix Eksempel tilbake i listen?

Klikk på rekonstruksjon og du kommer til:

Klikk på Legg et til firma og du kommer til:

Klikk på ønsket Matrix Eksempel og klikk OK. Kommer da opp i listen. Ønsker du også å ha med 2010 av Matrix Eksempel, gjentar du prosessen, men markerer da Matrix Eksempel(2010) på høyre side.