Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Hvordan kan du enkelt få laget SSB lønnsstatistikk som du kan sende inn direkte til Altinnportalen?

Med HogiaLønn kan du enkelt få laget SSB lønnsstatistikk som du kan sende inn direkte til Altinnportalen.
HogiaLønn må være registrert som datasystem i Altinnportalen.

Nedenfor beskrives hvilke opplysninger som må legges inn hva gjelder

• Firmaopplysninger
• Arbeidssted
• Lønnsarter
• Ansatte 

Se for øvrig veivisere for innsending til Altinn på www.hogia.se, Veivisere, Offentlig innrapportering.