Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Hvordan registrere sum hittil i år på lønnsslippen?

Ønsker man for eksempel å få sum antall eller beløp km.godgjørelse eller sum diett på lønnsslippen lar det seg fint gjøre.
Akkumulator må opprettes under Register – Akkumulatorer. Nummeret må være 400 eller høyere. Hake av for at den skal nullstilles ved årsskiftet.