Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Er det mulig å skrive ut lønnsslipper til pdf?

Du kan velge å lagre lønnsslippene som PDF-fil. Du får dermed en fil som inneholder alle lønnsslipper i utvalget du har gjort. PDF-filen kan sendes som vedlegg til en e-post til for eksempel klienten dere kjører lønn for som da kan skrive ut lønnsslippene og distribuere til de ansatte.