Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Hvilke lover gjelder, og hvor finner man mer info.

Arbeidstilsynets sider
Arbeidstilsynet har utarbeidet en egne faktasider om ferie og feriepenger.

Her får du svar på når ferie skal avholdes, hvor my ferie du har krav på, hva med sykdom i ferien, hva har man krav på i feriepenger, når skal feriepenger utbetales mm.

Faktaside om ferie
http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78188

Faktaside om feriepenger
http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78190

Lovdata
I ferieloven
kan du få opplysninger om hvilke regler som gjelder: www.lovdata.no

Søk på Ferie og velg Ferieloven.

Faktasider for starte og drive bedrift
På altinn finnes det egne sider med info om offentlig lovverk, tips stil støtteordninger og hjelpemuligheter. Og lenker til skjemaer, lovtekster m m.

https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/

Søk på ferie og feriepenger.