Her er du:
Tilbake

Legge inn ansatte i Matrix Lønn

Før du begynner å legge inn ansatte trenger du å finne frem litt informasjon om de. 

Det er som følger:

Navn, adresse
Personnummer/Fødselsnummer
Avtalt lønn
Startdato
Stillingsprosent
Yrkeskode (Søk i Matrix Lønn under Arkiv, Offentlig og Yrkeskode. Noter nr.)
Bankkontonummer

Register – Ansatte
Du får opp en dialogboks som ikke inneholder noen ansatte. Klikk på knappen Ny, og du får en dialogboks der du kan legge inn opplysninger om den enkelte ansatte.

Tips: Husk – feltet ansattidentitet kan ikke endres i ettertid! Du kan bruke både tall og bokstaver. Om du bruker tall så vær oppmerksom på at tallene blir sortert alfanumerisk. Det vil si om du bruker 1,2,3 …. 10 så vil 10 komme etter 1 ved sortering på ansattidentitet. Bruk derfor for eksempel 001, 002,003 … 010.

Skilleark Ansatt
Navn og adresse må fylles ut, personnummer/fødselsnummer og hva som er avtalt i lønn. Det også hukes av for at den ansatte er Aktiv. Er den ikke aktiv, kommer den IKKE med på A-meldingen.

Skilleark Skatt
Kryss av om denne arbeidsgiver er hovedarbeidsgiver. Resten av opplysningene vil bli fylt ut når skattekort hentes elektronisk.

Er det pålegg om trekk av restskatt skal det legges inn under Restskatt.

Skilleark Trekk
Her legger man inn trekk som har en saldo som skal nedbetales over tid. Nederst på siden, egne felt for bidragstrekk.

Skilleark Firmabil
Velg firmabil og oppgi tidsrom. Oppgi til dato 3112 hvis denne ikke er kjent ennå.

Skilleark Utbetalinger
Ved valg utbetalingsmåte Bankkonto, må et reelt kontonummer legges inn. Har man ikke bankkontonummer for hånden, velg Kontant.

Avdeling fylles kun i om regnskapsbilaget skal fordeles på avdeling.

Skilleark Arbeidsforhold 1
Velg type arbeidsforhold. For de fleste er det Ordinært arbeidsforhold.

Matrix Lønn kontrollerer og gir beskjed om mangler og eventuelt hva som må fylles ut. Det er viktig å krysse av for Aktivt arbeidsforhold. Dette for at informasjon om den ansatte skal komme med på A-meldingen.

Les mer om Ingen rapportering av arbeidsforhold i egen veiviser.

Skilleark Arbeidsforhold 2
Fylles normalt ikke ut. Brukes kun når den ansatte har to forskjellige stillinger/arbeidsavtaler/ansettelser.

Skilleark Ferie
Legg inn antall dager ferierett, gjenværende, sparte og forskudd.

Under Feriepengesatser skal det kun velges noe hvis det avviker fra det som er valgt under Arkiv – Firmaopplysninger.

Skilleark Forening
Velg/eventuelt legg inn fagforening hvis det skal trekkes fagforeningskontingent.

Skilleark Diverse
Kryss av feltet Avgiftsfri grense forening hvis det er aktuelt. Se også egne veivisere for skattefritt selskap.

Skilleark Elektronisk kommunikasjon
Oppgi antall tjenester. For eksempel mobil og bredbånd som er 2. Fra og til dato. Vites ikke til dato legg inn siste dag i året.

For mer detaljert info om arbeidsforhold, se flere veivisere.