Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Vi har en ansatt som akkurat har blitt pappa. Jeg vil gjerne vite alternativer til riktig registrering både om arbeidsgiver betaler full månedslønn og får refusjon fra NAV, eller om han får direkte fra NAV. Vi har fast månedslønn. Hvordan skal dette registreres korrekt i Hogia Lønn når den tiden kommer at han skal ut i pappapermisjon?

Dersom den ansatte får penger direkte fra NAV skal dette ikke føres inn i menyen Arbeide med – Lag lønn. Da er det NAV som står for rapportering. Det du må tenke på er å legge inn permisjonen under Arbeidsforhold 1.

Hvis dere skal betale fulle lønn gjør dere som vanlig i Lag lønn. Her må du også registrere permisjon under arbeidsforhold.

Hvis permisjonen blir betalt direkte fra NAV og den ansatte ønsker å jobbe enkelte dager må du dele månedslønn med antall dager (22) og betale for de dagene han jobber for. Resterende skall ikke legges inn i Lag lønn da det er NAV som står for utbetalingen.

Tags: