Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Rapporter etter en lønnskjøring

Klikk på knappen Rapporter.

Du får opp alle skillekortene der du bestiller rapporter. Det mest vanlige etter en lønnskjøring finner du på første skillekortet Lønnskjøring. Huk av for de rapportene du ønsker.

Tips: Alle rapporter kan taes ut flere ganger og så ofte du vil.
N
år du har tatt ut alt du trenger av rapporter her, er du ferdig med denne lønnskjøringen. Neste gang du skal lage en lønning, er det kun endringer du behøver å gjøre under knappen Lag lønn. Lag lønn er allerede klargjort slik at du kan begynne registreringen av neste lønning.

Veivisere På hjelp.matrix.no under Matrix Lønn, finner du mange veivisere som gir trinn for trinn forklaringer på mange saker. Se under temaene A-ordningen, Ferie og fravær, Forsikringer, Godtgjørelser, Installasjon, Kobling med andre system, Komme i gang, Lønnstrekk, Naturalytelser, Offentlige innrapporteringer, Rapporter, Sikkerhetskopiering, Skattefrie selskaper, Svalbard og Årsoppgjør. Eller bruk søkehjelpen øverst til høyre på siden.