Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Jeg må gjøre endringer i kilometergodtgjørelse baköver i tiden før 21.06.2018. Hvordan gjør jeg det?

Endringene i innenlandsavtalen har virkning for reiser utført f.o.m. 22.06.2018.
Satsen for kilometergodtgjørelse reduseres fra kr 4,10 per km til kr 3,90 per km. Den gjelder all kjøring, uavhengig av kjørelengde, og vil gjelde alle biler inkl. el-biler. Egen sats for kjøring over 10 000 km (kr 3,45) og el-biler (kr 4,20) fjernes dermed.