Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Hva er ISO 20022?

Det nye filformatet håndterer alle valutaer. Norske banker vil også innføre det nye formatet for samtlige valutatransaksjoner og innenlands transaksjoner. På sikt vil alle filbaserte meldinger slik som kvitteringer og kontoutskrifter også bli sendt i det nye formatet.

Det forventes mer konsistent betalingsinformasjon hvor all informasjon sendes uforandret gjennom hele betalingskjeden. Dette vil gi bedre kvalitet på avstemming og oppfølging av inn- og utbetalinger.
Endringen for betalinger vil være starten på utfasing av gamle filformat.