Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Når skal arbeidsgiver sende inntektsmeldingen?

Inntektsmeldingen skal du sende når den ansatte skal ha foreldrepermisjon, er sykmeldt eller er hjemme med sykt barn. Meldingen sender du fra eget lønns- og personalsystem eller fra altinn.no.

  • Hvis inntektsmeldingen gjelder foreldrepenger, skal du sende inntektsmeldingen inn tidligst fire uker før den ansatte starter foreldrepermisjonen.

  • Ved sykefravær skal du sende inn inntektsmeldingen så snart den ansatte har søkt om sykepenger fra NAV.