Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Innsending

Innsending av A-meldingen krever ikke signeringsrettigheter i Altinn. Normalt sendes den inn når alle lønninger for en måned er ferdige, samt nyansatte er lagt inn.

Gå på Rapporter og velg skillekortet A-melding.

Huk av på A-melding, velg måned. Meldingen sendes inn med alle aktive ansatte. Ansatte som ikke har fått lønn i perioden blir sendt inn med informasjon om arbeidsforhold.

Dersom du ønsker å sende inn A-melding med KUN arbeidsforhold (info til AA-registeret), haker du av på Kun arbeidsforhold rapporteres. På denne A-meldingen vil det ikke være med beløp.

Nullmelding gir en melding som sletter en tidligere innsendt A-melding for valgt måned. Du bruker nullmelding om du har sendt inn to eller flere vanlige A-meldinger for en måned for å nulle ut/slette innsendte meldinger.

Du må velge hvilke(n) melding som skal nullstilles.

På rapporten du får når du sender inn, Innsendt A-melding, vil det stå teksten «Nullmelding».

Se egen veiviser for nullmeldinger på https://hjelp.matrix.no/matrix-lonn, Veivisere, A-ordningen, A-meldingen, Nullmelding for å slette A-meldinger.

A-meldingen skal vise aktuell situasjon, det vil si hvem som er aktiv på innsendingstidspunktet. Dersom en ansatt slutter må det sendes inn A-melding med sluttet dato før den ansatte settes inaktiv. Det anbefales at ansatte som slutter har hake på aktiv helt til alt er utbetalt, også alle feriepenger.

Unik meldingsid
Første gang du skal sende inn A-melding for dette firmaet får du forslag på 0001. Det betyr at du for dette firmaet totalt kan levere 9999 A-meldinger. Maksimalt antall tegn du kan velge er 15, så om du tror at du kommer til å få bruk for mer enn 9999 så kan du endre til for eksempel 000001 som første meldingsid.

Ved neste A-melding får du forslag på neste høyere Meldingsid.

Dersom du velger å bruke en helt annen nummerserie, for eksempel BRjuli15, vil du ikke få forslag på neste ledige nummer neste gang A-melding sendes inn. Om du skriver inn en meldingsid som ikke er gyldig, vil du få denne meldingen:

Observere En Meldingsid som er brukt vil aldri kunne brukes på nytt for et og samme organisasjonsnummer.

Oservere A-meldingen sendes inn for et firma om gangen. Tidligere innsendte meldingsid’er vil være valgbare under Erstatter meldingsid. Det vil si om du ønsker å sende inn en erstatningsmelding, må du velge hvilken meldingsid du vil erstatte.

Observere Dersom du har sendt inn en melding for en måned skal neste melding i samme måned være en erstatningsmelding. Se eget avsnitt. Det vil si meldingen du nå sender inn erstatter tidligere innsendt melding for denne måneden. Om du sender inn flere meldinger for samme måned vil de bli lagt sammen. Det kan gi feil og avstemmingsproblemer.

Klikk på Skjerm og du kommer til innsendingen av A-meldingen:

Klikk på Kontroll og Send-knappen og kontroller rapporten før du sender A-meldingen. Er A-meldingen OK velger du Send A-melding, hvis du ikke ser knappen Send A-melding, må du gjøre vinduet større ved å trykke på firkanten oppe i høyre hjørne. Dersom du ikke godkjenner A-meldingen velger du Lukk. Når A-meldingen er sendt får du melding på skjermen inkludert Arkivreferanse.

Velger du Lukk kommer du tilbake til startskjerm for Rapporter – A-melding. Godkjenner du A-meldingen, sendes den inn og du kommer du videre til nedenstående skjerm:

Klikk Lukk i dette bildet og du får kvittering på hva som er innsendt:

Klikk Lukk og du får mulighet til å hente Tilbakemelding.