Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Overføre bilag direkte inn i regnskapssystemet

Etter føring av lønn i Matrix Lønn ber man systemet lage en fil. Den filen leses så inn i regnskapssystemet.

Innstillinger i Matrix Lønn
Gå inn i Matrix Lønn og velg Firma. Velg Arkiv øverst til venstre i menylinjen. Gå der inn på Innstillinger. Klikk på skillekortet Overføring til regnskapssystem.

Velg i feltet Type regnskapssystem det systemet du vil overføre til, eventuellt Regnskapsbilag på fil.

Velg Arkiv øverst til venstre i menylinjen. Gå der inn på Innstillinger. Klikk på skillekortet Program/data.

Klikk der på Mappe for regnskapsbilag og på knappen Endre hvis du vil endre stedet filen kommer til å bli lagret på. Det vil også stå på kvitteringen du får etter å ha laget en fil, hvor filen finnes og hva den heter.

Lage filer til regnskapet
Når en lønning er kjørt ferdig skriver man som vanlig ut rapporter under Arkiv – Rapporter. Der finnes også valget Regnskapsbilag på fil. Bestill den rapporten for å lage en fil for overføring til regnskap.

Systemet viser da at en fil kommer til å bli laget. Man kan også der skrive inn bilagstekst.

Når du kommer tilbake til rapportmenyen, klikk på Fil. Du får kvittering på skjerm eller skriver på at filen er laget. (Dette kan du endre på under Arkiv – Innstillinger, skillearket Generelt. Se rammen Rapporter på fil, ruten Kvittering på skjerm).

På utskriften står det oppgitt innhold i filen og hvor den finnes. Den siste informasjonen trengs når man skal lese filen inn i regnskapssystemet.

Filen ligger nå lagret og kan importeres i regnskapssystemet.

Tips! Om kontonummer i Matrix Lønn ikke stemmer med kontonummer i regnskapssystemet, endrer du enkelt dette selv i HogiaLønn. Det gjøres inne på detaljene om hver lønnsart du benytter og under Arkiv – Innstillinger, skillekortet Regnskapsbilag.