Her er du:
Tilbake

Denne veiviser er for de som har ansatte som får utbetalt lønn eller godtgjørelse under grensen for rapporteringsplikt.

NB: Veiledningen er gammel og kan være utdatert.

Ansatte som får utbetalt lønn eller godtgjørelse under grensen for rapporteringsplikt, er ikke rapporteringspliktige i A-ordningen. Grunnlaget for arbeidsgiveravgift må rapporteres slik at innbetalt arbeidsgiveravgift stemmer med innrapportert arbeidsgiveravgift på A-meldinger.

Hvilke grenser som gjelder for rapporteringsplikt finner du under Arkiv – Offentlige – Statens satser, skillekortet Rapporteringsplikt:

Observere Disse satsene gjelder for 2016

Beløp på inntil kr. 1 000/kr. 10 000 pr. inntektsår er unntatt fra:
innrapportering
forskuddstrekk
skatteplikt

Beløpet skal imidlertid være med i grunnlaget for arbeidsgiveravgift dersom det er arbeidsgiveravgiftspliktig.

Beløp som inngår i grensen på kr. 1 000/kr. 10 000 er:
trekkpliktig kontantlønn og trekkpliktige naturalytelser
skattepliktige, men trekkfrie naturalytelser
trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser
I tillegg har Trekkfrie utgiftsgodtgjørelser en grense på k. 1 000/kr. 10 000

Ansattregisteret – nødvendige opplysninger

Fødselsnummer
Så lenge den ansatte tjener under grensen kan 999999 99999 brukes som fødselsnummer.

I Tillegg må du gi opplysninger under skillekortet Utbetalinger. Informasjon tilhørende skillekortet Skatt, henter du om nødvendig via E-skattekort. Du angir der om firmaet er hoved- eller biarbeidsgiver.

Arbeidsforhold 1 velger du kun Arbeidssted og Ingen rapportering av arbeidsforhold og Aktivt arbeidsforhold.

A-meldingen

Den ansatte vil komme med på A-meldingen, men uten beløp, og med en stjerne. En stjerne etter navnet betyr:

Kun avgiftsgrunnlag er rapportert, ikke ansatt.

Hvis den ansatte senere går over grensen, må arbeidsforhold også innrapporteres. På A-meldingen vil da også beløp for tidligere perioder komme med. Beløp er da merket med tre stjerner.

Se andre veivisere som viser eksempel på dette.

Overgang til nytt år

Ansatte som har gått over grense for rapportering har et vanlig arbeidsforhold. Hvis de på det nye året, skal inn under reglene for Under grense rapporteringsplikt, må følgende gjøres:

På det gamle året
Sluttet dato må legges inn og A-melding sendes. Dette gjøres vanligvis for desember.

På det nye året
Opprett nytt år i Matrix Lønn. Ta vekk eller legg inn ny ansatt dato og ta vekk sluttet dato. Huk av for Ingen rapportering av arbeidsforhold.

Tags: