Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Dersom du skal legge inn en sikkerhetskopi for et firma som ikke finnes i firmalisten, for eksempel ved flytting av Matrix Lønn til Ny PC/server, må du i stedet for å velge Legge tilbake sikkerhetskopi, velge Hente inn nytt firma.

Du får nå ikke forslag på noen kataloger. Under Kopiere til må du selv velge i hvilken mappe sikkerhetskopien skal kopieres til og under Kopiere fra må du selv velge mappen den skal hentes fra.

Velg firma du vil hente inn.

Klikk OK Start og firmaet kopieres inn.

Når innkopieringen er gjort, må du gå til rekonstruksjon for å få firmaet/klienten opp i firmalisten.

Rekonstruksjon finner du ved valg av firma:

Klikk Rekonstruksjon.

Klikk på Legg til et firma.

Marker firmaet og klikk OK.

Firmaet kommer da opp i listen:

Klikk OK og firmaet er valgbart i firmalisten.