Her er du:
Tilbake

Dersom du ikke kan hente skattekortene direkte fra Altinn når du står i Matrix Lønn, så kan du laste ned skattekortfilen fra Altinn-portalen og deretter importere denne filen inn i Matrix Lønn.

Det kan være ulike grunner til at du ikke kan hente skattekortene i Altinn. For eksempel at du mangler rettigheter i Altinn på klienten, og at en annen dermed må hente skattekortfilen til deg. Eller at du velger å hente alle skattekortfilene for samtlige klienter i en samlet prosess for å spare tid. Eller at det er tekniske problemer med din installasjon for å kunne hente skattekortene direkte i ditt Matrix lønn. Uansett så finnes det alternativ til å bruke den normale funksjonen for import av skattekort.

Les inn skattekortfil manuelt i Matrix Lønn

Etter bestilling av skattekort, så vil du i innboksen til virksomheten finne meldingen «RF-1211- Svar på bestilling: Skattekort til arbeidsgiver». Klikk på denne og deretter på linken for å laste ned filen.

Last ned skattekortfilen ved å klikke på linken på meldingen i innboksen i Altinn.

Filen du laster ned, heter «RF-1211 – Svar på bestilling_ Skattekort til arbeidsgiver.zip», og normalt lagres filen i «Nedlasting/Downloads-mappen» på din datamaskin. Filen er en zippet fil, og du må pakke ut denne filen før du kan importere den i Matrix Lønn. Høyreklikk på denne filen i nedlastingsmappen og velg «Pakk ut» eller lignende. Når du har gjennomført utpakkingen, så har du en fil «skattekort.xml». Det er denne filen som skal importeres inn i Matrix Lønn.

I ditt Matrix lønn, gå til Arbeide med | Altinn, skillearket Skattekort, og trykk eventuelt OK og deretter «Les inn lokal fil».

Importer filen skattekort.xml fra mappen «RF-1211 – Svar på bestilling, Skattekort til arbeidsgiver».

Finn filen skattekort.xml og velg Åpne. Husk at du må ha pakket ut den zippede filen som du lastet ned fra Altinn først.

Deretter er skattekortene importert, og du får denne meldingen:

Husk å gå gjennom dine ansatte og oppdatere hvorvidt de enkelte ansatte skal ha hake ved «Hovedarbeidsgiver», da det påvirker om det skal benyttes tabelltrekk eller prosenttrekk på hver enkelt ansatt.