Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Hvordan endre grunnbeløp i folketrygden?

Grunnbeløpet i Folketrygden endres hvert år fra og med 1. mai.
Du kan selv endre beløpene som påvirkes i HogiaLønn, hvis du trenger eller du kan vente til neste versjon. Nyhetsbrev vil bli sendt ut så snart den er tilgjengelig.

Nytt grunnbeløp brukes i følgende tilfeller:

  • Ved utbetaling av feriepenger opptjent i år ekstra uke for ansatt over 60 år: I praksis vil det si ansatte over 60 år som slutter og skal ha feriepengene sine.
  • Ved bruk av grunnbeløpet i formler på lønnsartene 

Slik endrer du:

Offentlige
Når du står inne på et firma med inntektsår 2019, går du inn på Arkiv – Offentlige – Statens satser. Velg skillekortet Offentlige. Registrer de nye beløpene og ny dato som vist nedenfor:

Klikk OK. De nye beløpene lagres og vil ha effekt for alle firmaer/klienter med inntektsår 2017.