Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Er der lønnsarter for Styrehonorar i Matrix Lønn?

Styremedlemmer av en virksomhets styre får ofte utbetalt et honorar for styrevervet. Det er innberetningspliktig, skatte og trekkpliktig, men gir ikke grunnlag for feriepenger. Innberettes i kode 111-A. I HogiaLønn finnes en lønnsart 460 for dette.