Her er du:
Tilbake

Hvordan registrere frikort med beløpsgrense?

Info om skattekort for unge
En del arbeidsgivere vil få ansatte som har Frikort med beløpsgrense i stedet for et skattekort med tabell og/eller prosenttrekk. Beløpsgrensen vil ved henting av eskattekort, bli lagt i feltet Beløpsgrense frikort.

HogiaLønn forholder seg til denne grensen. Når trekkgrunnlaget for den ansatte overskrider denne grensen vil du får beskjed og 50% skatt vil bli trukket.
Info om skattekort for unge Frikort med beløpsgrense vil stort sett være aktuelt for ungdom med ekstra-/sommerjobb. Dersom du ansetter ungdommer som skal ha frikort eventuellt skattekort, kan de få info på www.ung.no under Arbeid/jobb.

Frikort til flere arbeidsgivere
Det arbeidsgivere kan oppleve er at ved henting av denne typen skattekort, får en beløpsgrense på 0. Det er fordi den ansatte som har frikort med beløpsgrense har flere arbeidsgivere.
Arbeidsgiver må da be den ansatte om å gå inn på Skattetaten og dele opp frikortet på aktuelle arbeidsgivere med et maksbeløp på hver.
Har arbeidsgiver mottatt et frikort med beløpsgrense der grensen er 0, vil arbeidsgiver få beskjed når den ansatte har fordelt fribeløpet. Arbeidsgiver kan da som vanlig bestille endrede skattekort.