Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Fri telefon/bredbånd skal beskattes med totalt 4392 pr år, og det skal fordeles ut på alle måneder.
Deler man på 12, blir det 366. Alternativ kan man dele på 11, på grunn av ingen fordelsbeskatning i juni/feriepengeutbetaling. Delt på 11 blir det 399.

Dette er et sjablongbeløp for fordelsskatt. Beløpet er skatte- og avgiftspliktig. Dette gjelder uansett antall kommunikasjonstjenester (mobil, bredbånd, fasttelefon), og gjelder selv om arbeidstakers kostnader er lavere. Det gis ikke fradrag for ansattes egenbetaling. Men det er fortsatt krav om tjenstlige behov.

Alle beløp i denne veiviser gjelder for 2017.

Avstemming før siste lønn på året
Fint å sjekke at det kun er igjen det som skal være igjen. Det vil si, har man utbetaling en gang pr måned, skal det før siste lønn, være en saldo på 4026 (11 mnd) evt., 3990 (10 mnd). Dette forutsetter at den ansatte skal fordelsbeskattes for hele året.

Finne saldo
Har man få ansatte som skal kontrolleres, er Vise – Historikk det enkleste. Be om en og en ansatt, lønnsarten for fordel, normalt 530. På dato settes hele året, og det hakes av for Inkl passive og fordel. Det siste for å få summert.

I eksemplet under har den ansatte sluttet 31.08. Det vil si, kun ansatt i 8 måneder det året, og dermed skal det kun beskattes 8 måneder. Beløpet blir da 2928.

Skillekortet Diverse
Det skal fra før av være angitt antall kommunikasjonstjenester samt tidsrom. Til dato settes alltid til siste dag i dette året. Matrix Lønn justerer for det frem i tid.

Rapporter, Avstemmingsliste pr ansatt

Ønsker man å få ut alle ansatte på en rapport, lager man den enkelt selv under Rapporter og skillekortet Avstemming.

Velg rapporten Avstemmingsliste pr ansatt. Velg lønnsart 530 Elektronisk kommunikasjon. Velg hele året på tidsperiode. Og alle ansatte.

Listen kan se slik ut:

Justering i Lag lønn
Finner man at det er lagt inn for lite eller for mye på noen ansatte, må det korrigeres i Arbeide med – Lag lønn. Og naturligvis også kjøres en Kontroll og Bekreft. Den justeringen kan fint tas med på siste vanlig lønning. Alternativt en ekstra kjøring.

Følger man eksemplet på forrige side, ser man at det er blitt feil på Anna. Hun skulle egentlig hatt en saldo på 4026, men har en på 183. Differansen på 3843 må legges inn i Lag lønn.

Den legges på en egen linje, og kommer i tillegg til den vanlige månedlige på 366.

Er alle lønninger kjørt slik at man ikke har noe å trekke skatt i, overstyres skattetrekket til 0. Det gjøres ved å taste inn lønnsart 910 og sette 0 i beløp. Forskuddstrekk vil da bli 0.

Kontroll og Bekreft må selvfølgelig også gjøres. Husk å ta sikkerhetskopi før Bekreft.

Bruk gjerne 31122015 både som lønnsperiode og utbetalingsdato, dersom det ikke kjøres sammen med en vanlig lønn.